Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów

Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Efekt modulacji światła z wykorzystaniem ultradźwięków może być wzmocniony, jeżeli struktury diod elektroluminescencyjnych zostaną umieszczone na podłożu piezoelektrycznym. Otrzymuje się wówczas impulsy świetlne o stosunkowo dużym natężeniu, a w układzie odbiorczym dla światła - impulsy napięcia rzędu dziesiątych części wolta. Efekt ten może być wykorzystany do wykrywania i rejestracji wybuchów, które są źródłem fal akustycznych. Jeżeli układ dioda LED-podłoże piezezoelektryczne umieszczony zostanie na powierzchni ośrodka, w którym propagowana jest fala, której źródłem był wybuch, to dioda wyemituje impuls optyczny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość tworzenia układów ostrzegających przed tąpnięciem w kopalniach dzięki wykryciu mikro wybuchów poprzedzających tąpnięcie. Bezpieczeństwo obsługi urządzenia rejestrującego wybuchy dzięki łączności światłowodowej układu detekcji akustycznej z układem detekcji optycznej. Możliwość rejestracji impulsu powstałego wskutek wybuchu - pomiar amplitudy, czasu i widma impulsów.

Zastosowanie rynkowe

Rejestracja mikro wybuchów poprzedzających tąpnięcia w kopalniach, Rejestracja wybuchów stosowanych w technologiach wybuchowych takich, jak zgrzewanie wybuchowe. Rejestracja wybuchów na poligonach i w miejscach zagrożonych atakami terrorystycznymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"