Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie tensometryczne do pomiaru sił poosiowych i promienistych w procesie bezwykopowej budowy podziemnych instalacji inżynierskich

Urządzenie tensometryczne do pomiaru sił poosiowych i promienistych w procesie bezwykopowej budowy podziemnych instalacji inżynierskich

Przedsiębiorstwo Prywatne Jumarpol P. Traczewski M. Kasperek Spółka Jawna

Opis technologii / usługi

Bezwykopowa budowa podziemnych instalacji inżynierskich jest coraz częściej stosowaną techniką w naszym kraju, przyjazną środowisku i ludziom. Wymaga jednak pewnego poziomu kultury technicznej. Ważnym elementem jest monitorowanie i rejestrowanie zjawisk, zachodzących w czasie procesu technologicznego, niedostępnych dla obserwacji organoleptycznych. Urządzeniem do tego służącym jest zgłaszany do konkursu przyrząd tensometryczny KSK-T do pomiaru sił poosiowych i promienistych w procesie instalowania rurociągów, kabli ciepłowniczych i innych struktur liniowych. Czuwa on nad wielkością dopuszczalnych przez producenta obciążeń poosiowych wynikających z procesu technologicznego oraz obciążeń poprzecznych pochodzących od parcia górotworu lub płuczki. Zaimplementowane oprogramowanie mierzy i rejestruje te wielkości w funkcji czasu. Urządzenie jest montowane bezpośrednio przed instalowanym rurociągiem, w przestrzeni gdzie występują maksymalne spiętrzenia sił pochodzących od tłoczonej płuczki i ciągnącej instalację wiertnicy. Ma to kapitalne znaczenie dla żywotności instalacji, gdyż obciążony ponad miarę materiał rurociągu ulega pełzającym zmianom fizycznym. Skutkuje to rozszczelnieniem instalacji i wypływem transportowanego medium do środowiska. Wszyscy producenci kabli ciepłowniczych, elektroenergetycznych, rur gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych dedykowanych do bezwykopowego instalowania, podają dopuszczalne wielkości obciążeń jakim może być poddawana instalowana struktura. Zapis generowany jest w formie wykresu gdzie na osi rzędnych rejestrowany jest upływ czasu, zaś na osi odciętych występujące siły z podaniem dopuszczalnego limitu dla danego materiału instalacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawiana technologia monitorowania sił promienistych i poosiowych w procesie bezwykopowej budowy podziemnych instalacji inżynierskich - przynosi korzyści wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego - inwestorowi, dostawcy materiału, wykonawcy. Inwestor posiada dokument wygenerowany przez niezależne urządzenie opisujący przebieg procesu w funkcji czasu. Zapis zawiera pomiar występujących sił w odniesieniu do dopuszczalnego limitu. Zyskuje pewność, że praca została wykonana prawidłowo. Dostawca materiału (rurociągu) ma możliwość sprawdzenia, czy jego zalecenia, co do skrajnych obciążeń w procesie instalowania w podziemiu, nie zostały przekroczone. Ekipa wykonująca pracę mając świadomość, że ich praca jest monitorowana i rejestrowana, dochowuje wszystkich reżimów technologicznych, nie działa "na skróty". W sporach sądowych zarejestrowany proces, może mieć charakter dowodowy.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie tensometryczne KSK-T znajduje zastosowanie we wszystkich branżach lokujących swoje sieci w podziemiu. Są to więc ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi, kanalizacje, łączność kablowa i elektroenergetyka.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Przedsiębiorstwo Prywatne Jumarpol P. Traczewski M. Kasperek Spółka Jawna

NIP: 6311001252

Adres www: http://www.jumarpol.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"