Baza technologii


Logo wpisu Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami środowiskowymi prototypów urządzeń

Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami środowiskowymi prototypów urządzeń

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy usług badań środowiskowych oraz związanych z tym usług doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych prototypów urządzeń mających na celu osiągnięcie zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi. Usługi badawcze dotyczą badań związanych z oddziaływaniem temperatury, zmian temperatury oraz wilgotności. Technologia ta jest bardzo pomocna na etapie wdrożeń urządzeń do produkcji. Daje możliwość producentom innowacyjnych urządzeń szybkiego sprawdzenia odporności urządzenia na wymagane narażenia klimatyczne. Dzięki skorzystaniu z tej technologii producent może w krótkim czasie wdrożyć swój wyrób do produkcji i sprzedaży, mając pewność, że jego wyrób jest bezpieczny i niezawodny. Możliwości badań wyrobów są następujące:- w zakresie temperatur od -50 °C do + 85 °C, - w zakresie wilgotności od 10%RH do 95%RH,- możliwość badań wyrobów o dużych gabarytach, o objętości maksymalnej do 2,5 m3 .

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia usług na rynku wyróżnia się tym, że oprócz usług badawczych oferowane są usługi doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych w prototypach urządzeń. A także możliwością badań środowiskowych w dużym zakresie temperatur dla wyrobów o dużych gabarytach. W stosunku do istniejących rozwiązań rynkowych, przewaga polega na dostępie do usług badań oraz usług doradztwa technicznego w jednym miejscu. Oferowany zakres badań jest w dużym zakresie temperatur dostępny dla obiektów o dużych gabarytach. „Biorca” z zastosowania oferowanej technologii osiąga następujące korzyści:- krótki czas do osiągnięcia wymaganej zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi (krótki czas wdrożenia do produkcji), krótki czas weryfikacji skuteczności wprowadzanych (proponowanych) zmian konstrukcyjnych popartych badaniami, pomoc przy analizie konstrukcji urządzenia.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa, przemysły cywilny - Badania środowiskowe urządzeń mających ogólne zastosowanie do użytku w przemyśle cywilnym. Branża telekomunikacja - ITC, elektronika - Badania środowiskowe urządzeń elektroniki przemysłowej, urządzeń kolejowych oraz innych elektronicznych systemów pomiarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Branża telekomunikacja - ITC, elektrotechnika - Badania środowiskowe urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Branża telekomunikacja - ITC, system kontroli, robotyka i automatyka - Badania środowiskowe urządzeń automatyki przemysłowej, systemów alarmowych, automatycznych systemów ważących.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"