Baza technologii


Logo wpisu Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami EMC prototypów urządzeń

Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami EMC prototypów urządzeń

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy usług badań konstruktorskich EMC oraz związanych z tym usług doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych prototypu urządzenia mających na celu osiągnięcie zgodności urządzenia z wymaganiami EMC. Należy podkreślić fakt, że około 85% urządzeń dostarczanych do badań w laboratoriach EMC wymaga zmian konstrukcyjnych (i przeprojektowania) aby spełniać wymagania EMC. Technologia ta jest bardzo pomocna na etapie wdrożeń urządzeń do produkcji. Daje możliwość producentom innowacyjnych urządzeń szybkiego osiągnięcia pożądanego stanu technicznego urządzenia, zgodnego z wymaganiami EMC. Dzięki skorzystaniu z tej technologii producent może w krótkim czasie wdrożyć swój wyrób do produkcji i sprzedaży, mając pewność, że jego wyrób jest bezpieczny i niezawodny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia usług na rynku wyróżnia się tym, że oprócz usług badawczych oferowane są usługi doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych w prototypach urządzeń. W stosunku do istniejących rozwiązań rynkowych, przewaga polega na tym, że usługi badań oraz dodatkowe usługi doradztwa w zakresie zmian konstrukcyjnych, dają możliwość sprawdzenia w krótkim czasie skuteczności wprowadzonych zmian konstrukcyjnych. „Biorca” z zastosowania oferowanej technologii osiąga następujące korzyści:- krótki czas do osiągnięcia wymaganej zgodności urządzenia z wymaganiami EMC (krótki czas wdrożenia do produkcji),- krótki czas weryfikacji skuteczności wprowadzanych (proponowanych) zmian konstrukcyjnych popartych badaniami,- pomoc przy analizie konstrukcji urządzenia,- otrzymuje propozycje zmian konstrukcyjnych, pomocnych przy osiągnięciu zgodności z wymaganiami EMC.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa, przemysł cywilny - Badania EMC urządzeń mających ogólne zastosowanie do użytku w przemyśle cywilnym. Branża telekomunikacja - ICT, elektronika - Badania EMC urządzeń elektroniki przemysłowej, urządzeń kolejowych oraz innych elektronicznych systemów pomiarowych. Branża telekomunikacja - ITC, elektrotechnika - Badania EMC urządzeń elektrycznych mających funkcje sterowania i kontroli, o mocy nie większej niż 2,5kVA. Branża telekomunikacja - ITC, systemy kontroli, robotyka i automatyka - Badania EMC urządzeń automatyki przemysłowej, systemów alarmowych, automatycznych systemów ważących.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"