Baza technologii


Logo wpisu Usługa doradcza w zakresie Partnerstwa B2B w Transformacji Cyfrowej: Innowacje dla Wspólnego Rozwoju

Usługa doradcza w zakresie Partnerstwa B2B w Transformacji Cyfrowej: Innowacje dla Wspólnego Rozwoju

FundingBox Accelerator Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Ta usługa zaprojektowana jest dla firm, które są zainteresowane szybkim wzrostem w oparciu o model Open Innovation mający na celu budowanie współpracy biznesowej i technologicznej z dojrzałymi partnerami (korporacjami, firmami rodzinnymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami), a także szerzeniem współpracy B2B na ścieżce transformacji cyfrowej.

Przedmiotowa usługa składa się z następujących kroków i komponentów:

KROK #1: Komponent dot. WYPRACOWANIA BAZY w zakresie współpracy z B2B: · W ramach tego kroku przeprowadzana jest szczegółowa analiza potrzeb i celów przedsiębiorstwa w kontekście współpracy biznesowej typu B2B. Rozpoczyna się od identyfikacji obszarów, w których potencjalna współpraca może przynieść największe korzyści. Następnie opracowywana jest spersonalizowana strategia współpracy uwzględniająca cele biznesowe, priorytety i kryteria sukcesu firmy. Celem jest stworzenie solidnej bazy dla identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych, zgodnie z procesem opisanym w kolejnym kroku.

KROK #2: Usługa INNOVATION ROADSHOW tj. intro do przedstawicieli biznesu:
W ramach tego kroku organizowane są dynamiczne i interaktywne spotkania, znane jako "Innovation Roadshow", które stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania firmy oraz innowacyjnych rozwiązań. Roadshow to nie tylko prezentacja produktów i usług, ale także okazja do budowania relacji z przedstawicielami biznesu prowadzącej do określenia modelu efektywnej współpracy B2B.

KROK #3: Asysta w procesie prowadzenia rozmów dot. współpracy z wybranymi partnerami biznesowymi B2B:
W ostatnim kroku usługi wsparcia partnerskiego zapewniana jest asysta w procesie prowadzenia rozmów z wybranymi firmami oraz potencjalnymi odbiorcami technologii. Celem jest zapewnienie pełnego wsparcia w bezpośredniej interakcji, co będzie skutkować skutecznym angażowaniem partnerów biznesowych oraz realizację celów transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa na ścieżce B2B.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Usługa partnerskiego wsparcia w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oferuje kompleksową pomoc w nawiązywaniu współpracy biznesowej typu B2B oraz budowaniu relacji z potencjalnymi partnerami. Poprzez analizę potrzeb i celów firmy, tworzona jest spersonalizowana strategia uwzględniająca cele biznesowe i priorytety, a dynamiczne spotkania "Innovation Roadshow" umożliwiają prezentację firmy oraz innowacyjnych rozwiązań. Asysta w prowadzeniu rozmów z wybranymi partnerami biznesowymi zapewnia pełne wsparcie w bezpośredniej interakcji, przyczyniając się do skutecznego angażowania partnerów i osiągania celów transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w kontekście współpracy B2B.

Zastosowanie rynkowe

Usługa wsparcia skierowana jest do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wykazują potencjał rozwoju firmy. Jest ona dedykowana przedsiębiorcom poszukującym rozwoju na ścieżce B2B, w oparciu o cyfrowe produkty i modele biznesowe:
1. Jak wypracować właściwą bazę strategiczną i operacyjną dla efektywnej współpracy B2B? #InnovationB2BStrategy
2. Jakich partnerów zidentyfikować, aby dostarczyli wartość sprzedażową na ścieżce transformacji cyfrowej? #InnovationRoadshow
3. Jak budować mapę drogową dla pilotaży B2B, w oparciu o współpracę z wybranymi i najlepiej dopasowanymi partnerami biznesowymi? #PartnershipB2B

Usługa wsparcia ma na celu pomóc przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu poprzez odpowiedzi na kluczowe pytania związane z rozwojem i modelem biznesowym B2B, a także wypracowanie korzyści biznesowych w efekcie bezpośrednich interakcji i rozmów z najlepiej dopasowanymi partnerami.

Minimalne wymagania:
- Gotowość do korzystania z usług wsparcia rozwojowego (wymiar czasowy, dojrzałość biznesowa, motywacja do rozwoju, inne parametry istotne z punktu widzenia wyświadczenia usługi w określonym czasie oraz z zachowaniem wysokiej jakości).
- Dostępność kadry biznesowej w procesie świadczenia usług wsparcia rozwojowego biznesu.
- Chęć rozwoju firmy na ścieżce innowacji, w oparciu o wsparcie w obszarze usług cyfryzacji / transformacji cyfrowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: FundingBox Accelerator Sp. z o.o.

NIP: 7010366812

Kraj: Polska

Adres www: https://fundingbox.com/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 10 kwietnia 2024 14:23

Wróć na stronę "Bazy"