Baza technologii


Logo wpisu Usługi i proponowany zakres współpracy w ramach Gospodarki Wodorowej

Usługi i proponowany zakres współpracy w ramach Gospodarki Wodorowej

Paweł Kowalik

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania i wytwarzania katalizatorów do generowania wodoru i procesów z udziałem wodoru.
2. Projektowania węzłów procesowych do głębokiego oczyszczanie wodoru.
3. Opracowania katalizatorów do syntez SNG i metanolu.
4. Integracji strumieni wodorowych w procesach syntez chemicznymi (zastąpienie wodoru z konwersji węglowodorów wodorem „zielonym”).
5. Katalitycznej syntezy chemicznych nośników wodoru.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Ograniczenie śladu węglowego procesów chemicznych poprzez integrację ze strumieniami „zielonego” wodoru.
2. Wzbogacanie w wodór produktów parowego reformingu, zgazowania oraz gazów koksowniczych.
3. Katalizatory do generowania i procesów z udziałem wodoru.
4. Głębokie oczyszczanie wodoru.
5. Integracje strumieni wodorowych w procesach chemicznych.
6. Uwodornienie katalityczne do chemicznych nośników wodoru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Puławy, woj. lubelskie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 21 grudnia 2021 11:35

Wróć na stronę "Bazy"