Baza technologii


Logo wpisu Usuwanie amoniaku z pomieszczeń ferm drobiowych

Usuwanie amoniaku z pomieszczeń ferm drobiowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Celem projektu jest budowa oraz instalowanie w pomieszczeniach ferm drobiowych absorberów usuwających amoniak uwalniający się z odchodów hodowanych ptaków. Amoniak jest szkodliwy, drażni oczy, a w większych stężeniach jest duszący. Powstaje on w sposób naturalny w wyniku hydrolizy mocznika zawartego w odchodach ptaków ale też i innych zwierząt gospodarskich. Aby się go pozbywać pomieszczenia ferm hodowlanych wietrzy się. Traci się wtedy ciepło w chłodnych okresach roku. Jednocześnie zapach amoniaku rozchodzi się w pobliżu ferm i staje się dokuczliwy dla pracowników i osób tam mieszkających. Filtr absorpcyjny usuwający amoniak umożliwiłby poprawę jakości powietrza w budynku fermy hodowlanej, umożliwiłby redukcję ilości amoniaku emitowanego w pobliżu fermu i dawałby wodny roztwór nawozu amonowego do bezpośredniej aplikacji rolniczej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Prosta metoda usuwania szkodliwego amoniaku i pyłów z pomieszczeń ferm hodowlanych. 2. Wytwarzanie nawozu amonowego jako produktu ubocznego pracy absorbera. 3. Poprawa jakości powietrza w pobliżu fermy hodowlanej. 4. Prosta aparatura przemysłowa. 5. Obniżenie dokuczliwej obecności amoniaku w pomieszczeniach hodowlanych. 6. Obniżenie dokuczliwości zapachowej w pobliżu ferm. 7. Usuwanie pyłów z powietrza fermy. 8. Poprawa stanu zdrowia zwierząt i redukcja kosztów ich leczenia.

Zastosowanie rynkowe

Celem stosowania absorberów jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu fermy hodowlanej, zwłaszcza fermy drobiu, następuje usuwanie z powietrza amoniaku oraz pyłów. Poprawia się stan zdrowia zwierząt hodowlanych. Redukuje się także zapachową uciążliwość fermy dla jej otoczenia. Dodatkową korzyścią jest wytwarzanie azotowego nawozu mineralnego do aplikacji rolniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"