Baza technologii


Logo wpisu Utwardzanie surowców roślinnych i zwierzęcych poprzez katalityczne uwodornienie

Utwardzanie surowców roślinnych i zwierzęcych poprzez katalityczne uwodornienie

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Opis technologii / usługi

Technologia polega na radykalnej zmianie właściwości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych poprzez ich katalityczne uwodornienie w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia. Selektywne katalityczne uwodornienie jest jedynym procesem pozwalającym na konwersję niestabilnych oksydatywnie i termicznie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w większości olejów jadalnych (oprócz olejów bogatych w kwasy nasycone jak np. olej palmowy czy modyfikowanych genetycznie) do bardziej stabilnych kwasów mononasyconych. Poprzez dobór parametrów procesu selektywnego uwodornienia istnieje możliwość otrzymania komponentów olejowych o pożądanych, ściśle zdefiniowanych właściwościach fizycznych i chemicznych w celu ich dalszego przerobu do wartościowych produktów tłuszczowych. Całkowite uwodornienie pozwala na konwersję surowców pochodzenia naturalnego (również odpadowych) do kwasów nasyconych, np. stearyny wykorzystywanej m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, oponiarskim, chemicznym oraz kosmetyce. Reasumując, katalityczne utwardzanie polepsza właściwości użytkowe tłuszczów, podnosi ich wartość rynkową i stwarza wiele możliwości ich aplikacji w szerokiej gamie procesów w różnych dziedzinach gospodarki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podstawową zaletą katalitycznego uwodornienia tłuszczów jest jej elastyczność w aspekcie surowcowym (tj. możliwość przerobu zróżnicowanych surowców) jak również produktowym (tj. możliwość uzyskiwania produktów o odmiennych właściwościach poprzez zmianę warunków procesu). Kluczowym elementem technologii jest specyficzny katalizator o bardzo wysokiej aktywności, selektywności linolowej i bardzo dobrych właściwościach filtracyjnych. Istnieje możliwość modyfikacji parametrów tego katalizatora do potrzeb użytkownika w zależności od rodzaju uwodornianego surowca, oczekiwanych właściwości i przeznaczenia produktu uwodornienia. Dzięki wieloletnim ugruntowanym doświadczeniom INS może zaoferować użytkownikowi tej technologii wsparcie i doradztwo na każdym z etapów wdrażania tej technologii.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja stearyny poprzez uwodornienie surowców pochodzenia naturalnego (np. olejów, stearyny palmowej, frakcji C16C18), a także odpadowych roślinnych komponentów olejowych. Przemysł olejarski - płytkie uwodornienie olejów roślinnych w celu zwiększenia ich stabilności oksydatywnej i termicznej, głębsze uwodornienie olejów roślinnych w celu poprawienia ich przydatności konsumpcyjnej do wyrobu margaryn i innych tłuszczów jadalnych (pożądane mięknienie i charakterystyka topnienia).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

NIP: 7160002098

Adres www: http://www.ins.pulawy.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"