Baza technologii


Logo wpisu VCC Studio

VCC Studio

Master Telecom Spółka Jawna

Opis technologii

Telekomunikacja jest istotną dziedziną społeczno-gospodarczą służącą poprawie efektywności komunikacji pomiędzy różnymi grupami docelowymi (interesariuszami). Bogactwo dostępnych kanałów komunikacyjnych sprawia, że grupy docelowe celowo izolują się od niechcianej komunikacji. Dlatego, usprawnienie sposobu prowadzenia komunikacji przy pomocy narzędzi telekomunikacyjnych jest istotnym elementem podnoszenia sktuteczności działania społecznego i gospodarczego. VCC Studio dostarcza takich możlwości, gdyż łączy w jednym narzędziu wiele funkcjonalności i pozwala zastosować je w różnych dziedzinach, od działalności badawczej, biurowej, po rozwiązania przemysłowe. VCC Studio posiada innowacyjny system wątkowania, umożliwiający monitorowanie w jednym miejscu historii kontaktów w różnych kanałach komunikacyjnych (voice, e-mail, fax, sms, chat) z uwzględnieniem chronologii. Dodatkowo VCC Studio wyposażone jest w moduł służący do analizy wskaźników jakościowych obsługi klientów w połączeniu z symulacją różnych zdarzeń mogących zajść podczas kontaktu. System umożliwia skorzystanie z autorskiego języka skryptowego QScript umożliwiającego automatyzację zadań oraz łączenie się z innymi systemami komunikacyjnymi klienta. W trakcie prac rozwojowych powstał rozbudowany moduł raportowy umożliwiający zestawienie informacji z VCC jak również z systemów zewnętrznych i przedstawienie ich m. in. w postaci uproszczonej z możliwością podglądu na żywo poprzez urządzenia mobilne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rynek produktów Contact Center jest mocno rozwinięty.Można zaobserwować dość mocne rozwarstwienie grup docelowych. Po jednej stronie znajdują się drogie rozwiązania dedykowane przede wszystkim do rynku enterprise posiadające bardzo szeroką funkcjonalność oraz możliwość rozbudowy poprzez dodatkowe wyspecjalizowane moduły. Z drugiej strony pojawiły się tanie rozwiązania, najczęściej w postaci serwisu www, skierowane dla małych przedsiębiorstw. Te drugie rozwiązania mają najczęściej ograniczoną funkcjonalność oraz bardzo ograniczoną możliwość integracji z systemami zewnętrznymi. Nasz system VCC Studio umiejscowione jest po środku. Posiada on szeroką funkcjonalność, która może zostać wykorzystana zarówno przez duże przedsiębiorstwo, jak również przez małe firmy. Dzięki granularnemu systemowi licencyjnemu użytkownik ma dostęp do szerokiego zakresu funkcjonalności porównywalnego z funkcjonalnością systemów enterprise, jednak płacąc proporcjonalnie do rozmiaru swojego Contact Center. Dokonanaliśmy przeglądu dostępnych na rynku API pod kątem największej popularności. Na bazie tych doświadczeń został opracowany uniwersalny moduł API , który łączy kilka różnych systemów dziedzinowych przy pomocy szyny danych. Dzięki temu integracja z systemami zewnętrznymi nie będzie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych i czasowych związanych z integracją systemu. Innowacyjny System Zgłoszeniowy pozwala na pełną kontrolę kontaktu w danej sprawie we wszystkich obsługiwanych kanałach komunikacyjnych.

Zastosowanie rynkowe

VCC Studio idealnie wpisuje się w potrzeby wielokanałowej komunikacji z klientem. Nasz system zgłoszeniowy potrafi w jednym miejscu zbierać historię kontaktów z klientem z różnych kanałów komunikacyjnych w funkcji czasu. Rozwój smartfonów spowodował, że klienci chcą się kontaktować poprzez różna kanały komunikacyjne, dostępne dla nich w danej chwili. Dzięki uproszczonym metodom integracji system może w prosty sposób podłączony do szyny danych i dokonywać powiązań pomiędzy komunikacją a innymi danymi. Rozbudowane raporty jak również możliwość graficznego przedstawiania danych w czasie rzeczywistym może być wykorzystywana również do obrazowania danych zbieranych z systemów niezwiązanych wprost z komunikacją (czujniki, systemy raportujące w serwerowni itp.). Uniwersalność systemu pozwala na rozbudowę systemu o przyszłe funkcjonalności dedykowane specjalnie do potrzeb indywidualnych Klienta.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Master Telecom Spółka Jawna

NIP: 9581430616

Adres www: http://www.mastertele.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"