Baza technologii


Logo wpisu Virtual Power Plant

Virtual Power Plant

Virtual Power Plant Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

H-INSpector - system ekspercki analizujący stan zdrowia poddawanej badaniu osoby poprzez bezdotykowy pomiar temperatury ciała oraz identyfikację innych symptomów świadczących o potencjalnej infekcji dróg oddechowych. Może być wykorzystywany jako jeden z elementów kompletnego systemu profilaktyki, umożliwiając identyfikację osób, wobec których występuje podejrzenie zakażenia oraz konieczność przeprowadzenia testu.

Metodyka H-INSpectora opiera się na wielokrotnym kaskadowym skanowaniu temperatury twarzy, tempa oddechu lub pulsu w kierunku rozpoznania osób wykazujących symptomy infekcji dróg oddechowych lub stanów gorączkowych i podgorączkowych.

H-INSpector jest systemem otwartym -umożliwiającym rozbudowę o kolejne metody diagnostyczne lub systemy zwiększające bezpieczeństwo.

Szybkość wykonywania pomiaru umożliwia wykorzystanie H-INSpector w miejscach o średnim i dużym natężeniu przepływu osób takich jak szpitale, biurowce, lotniska, obiekty sportowe itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Virtual Power Plant Sp. z o.o.

NIP: 9471981858

Adres www: http://www.vpplant.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 18 maja 2021 16:04

Wróć na stronę "Bazy"