Baza technologii


Logo wpisu VIRTUSLINE Utylizacja

VIRTUSLINE Utylizacja

Olgierd Masłowski

Opis technologii / usługi

Technologia obejmuje utylizację wszelkiego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych metodą pirolizy i zgazowania. Na rynku istnieje kilka technologii utylizacji tą metodą. Proponowane rozwiązanie różni się głównie samym urządzeniem do prowadzenia stabilnego procesu (sprawdzona metoda, możliwe próby na pracującej instalacji) oraz metodą wykorzystania gazu wytlewnego/pirolitycznego/ze zgazowania. Proces umozliwia wykorzystanie gazu na kazdym etapie prowadzenia procesu. Gaz nie jest oczyszczany (nawet z substancji smolistych) ani nie jest chłodzony. Wykorzystana jest prawie cała dostępna energia pierwotna zawarta w odpadach, jednoczesnie brak jest kłopotliwych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu. Linia technologiczna jest przystosowana do zasilania generatora prądu i pracuje jako typowa elektrociepłownia z maksymalną możliwą dostępnością mocy, bez skomplikowanych układów turbogeneratorów. Linia oprócz ciepła użytkowego 90/70 lub o innych parametrach może również dostarczać chłód na potrzeby klimatyzacji. Projektujemy kompletne sieci CO dla całych miast/dzielnic/wsi. Prowadzimy również generalne wykonawstwo zgodnie z dostarczonymi projektami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Można uniknąć kosztów utylizacji odpadów w RIPOK, lub można prowadzić usługi RIPOK dla innych 2. Można utylizować nieczynne wysypiska 3. Można utylizować niebezpieczne odpady (szpitalne). 4. Można wykorzystać energię zawartą w odpadach Oprócz tego proponowana technologia jest POLSKA, tania, dostępna, rozwojowa oraz prace serwisowe nie są kosztowne. Niski poziom emisji jest możliwy do uzyskania dla każdego rodzaju odpadów pod warunkiem pracy na etapie projektowym.

Zastosowanie rynkowe

Utylizacja odpadów ma zastosowanie w branży usług komunalnych i ochronie środowiska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"