Baza technologii


Logo wpisu Wózek do kompletacji z układem wysuwu opróżnianej jednostki ładunkowej

Wózek do kompletacji z układem wysuwu opróżnianej jednostki ładunkowej

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest wózek służący do kompletacji jednostek ładunkowych zwłaszcza paletowych w drodze pobierania opakowań jednostkowych lub zbiorczych z jednostek ładunkowych rozmieszczonych w regałach poprzecznie (prostopadle) do kierunku jazdy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie wynalazku pozwala na rozmieszczenie w standardowym gnieździe regałowym trzech jednostek ładunkowych z możliwością pobierania z każdej z nich podczas procesu kompletacji. Stosowanym obecnie standardem jest rozmieszczenie w takim samym gnieździe regałowym dwóch jednostek ładunkowych.

Zastosowanie rynkowe

Celem wynalazku jest usprawnienie technologii magazynowania w regałach paletowych poprzez: zwiększenie wykorzystania przestrzeni w strefie kompletacji, zmniejszenie nakładów na składowanie, zwiększenie liczby pozycji asortymentowych obsługiwanych przy kompletacji, poprawienie bezpieczeństwa w procesie kompletacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"