Baza technologii


Logo wpisu Warstwy dwutlenku tytanu o właściwościach hydrofilnych, katalitycznych i bakteriobójczych.

Warstwy dwutlenku tytanu o właściwościach hydrofilnych, katalitycznych i bakteriobójczych.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Opracowano sposób wytwarzania cienkich warstw dwutlenku tytanu charakteryzujących się właściwościami fotokatalicznymi - pozwalającymi na rozkład szkodliwych lotnych związków organicznych w otaczającym powietrzu do dwutlenku węgla i wody, właściwościami hydrofilnymi - czyniącymi pokrytą powierzchnię samooczyszczącą, w wyniku zmiany kąta zwilżania oraz właściwościami bakteriobójczymi - co sprawdzono na przykładzie czterech szczepów bakteryjnych występujących w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia. Oferowana technologia powinna być szczególnie interesująca dla producentów szyb i płytek ceramicznych dla zastosowań w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia, a także w innych zastosowaniach dla których pożądane jest zachowanie higieny lub własności samoczyszczące.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Warstwy mogą być wytwarzane na podłożach szklanych, ceramicznych oraz metalicznych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami uzyskane właściwości katalityczne są porównywalne/lepsze od stosowanego wzorca TiO2 Degussa P25. Warstwy charakteryzują się doskonałą jednorodnością oraz dobrą adhezją do podłoża, nie ulegają starzeniu.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł spożywczy, medyczny, chemiczny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"