Baza technologii


Logo wpisu Wielofunkcyjne organiczne kompozyty przewodzące do ochrony przed interferencją elektromagnetyczną w zdalnie sterowanych systemach lotniczych

Wielofunkcyjne organiczne kompozyty przewodzące do ochrony przed interferencją elektromagnetyczną w zdalnie sterowanych systemach lotniczych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Zgłaszane rozwiązanie opiera się na mieszaninie odpowiednio dobranych polimerów, z których jeden posiada właściwości przewodnika elektrycznego, a drugi jest dielektrykiem o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych i procesowych. Połączenie takie pozwala na uzyskanie materiału o dobrej wytrzymałości mechanicznej, jak i stworzenie dodatkowych ścieżek przewodzenia prądu elektrycznego, łącząc cząstki polimeru przewodzącego dyspergowanego w polimerze dielektrycznym. Przedmiotem rozwiązania jest wielofunkcyjny materiał kompozytowy oparty na polimerach przewodzących, zapewniający skuteczne ekranowanie przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zachowując przy tym wysoką wytrzymałość mechaniczną i niską masę. Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość zastąpienia obecnie stosowanych elementów kompozytowych wykorzystywanych przy budowie bezzałogowych statków powietrznych elementami, które oprócz spełnienia kryteriów niskiej masy i wysokiej wytrzymałości, dodatkowo stanowią skuteczne rozwiązanie w zakresie ekranowania przed silnym polem elektromagnetycznym dzięki zastosowaniu polimerów przewodzących. Rozwiązanie jest dedykowane do ekranowania elementów zdalnie sterowanych systemów lotniczych (dronów), generujących pole elektromagnetyczne o wysokim natężeniu, celem zabezpieczenia układów komunikacji przed zakłóceniami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W stosunku do rozwiązań z wykorzystanie metali rozwiązanie posiada szereg korzyści, takich jak uproszczenie procesu technologicznego wytwarzania elementów statków powietrznych ze względu na rezygnację z procesu dyspersji cząstek metali, obniżenie masy elementów dzięki eliminacji cząstek metali o wysokim ciężarze właściwym w odniesieniu do polimerów. Inną zaletą rozwiązania jest zwiększenie chropowatości na granicy faz polimer przewodzący/polimer dielektryczny poprzez odpowiednio ukształtowana morfologię cząstek przewodzących, co skutkuje polepszeniem właściwości wytrzymałości mechanicznej kompozytu. Wytworzone w ten sposób cząstki i połączenia z osnową, a także unikatowy skład chemiczny polimeru wynikowego oraz sposób jego wytwarzania stanowią element trudny do naśladowania. Opracowany kompozyt wykorzystuje niedrogie i łatwo dostępne materiały, a koszty wytwarzania struktur kompozytowych wg opracowanego składu i technologii mogą być nawet niższe, biorąc pod uwagę uproszczenie technologii wytwarzania.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane kompozyty sa dedykowane dla branży lotnictwa cywilnego i wojskowego, w tym dla bezzałogowych statków powietrznych, jako materiały konstrukcyjne spełniające wysokie wymagania wytrzymałościowe, jak również charakteryzujący się dobra przewodnością elektryczną, co pozwala na skuteczne ekranowanie elementów generujących silne pole elektromagnetyczne. Ze względu na korzystną kombinację swoich właściwości opracowane kompozyty mogą znaleźć zastosowanie w postaci produktu rynkowego dla branży kosmicznej (elementy załogowych i bezzałogowych statków powietrznych oraz kosmicznych) oraz energetycznej (łopaty turbin wiatrowych oraz elementy ekranów chroniących przed interferencją elektromagnetyczną). Problem ekranowania elektromagnetycznego statków powietrznych lotnictwa cywilnego jest postrzegany przez czołowych producentów bezzałogowych statków powietrznych, jako jeden z najważniejszych problemów dotyczących elementów kompozytowych. Istnieje konieczność zapewnienia ochrony przed interferencją elektromagnetyczną w celu skutecznego zabezpieczenia urządzeń nawigacji i telemetrii przed oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez niektóre elementy wykonawcze takich statków. Opracowany kompozyt dobrze się wpisuje w takie wymagania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"