Baza technologii


Logo wpisu Wielofunkcyjny papier (projekt nr P-211)

Wielofunkcyjny papier (projekt nr P-211)

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Prezentowany papier to materiał oparty na celulozie z wypełniaczem wzbogaconym o jony srebra. Specyficzna budowa nadaje mu właściwości biostatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz właściwości pochłaniających wobec lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń gazowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Materiałem podstawowym wynalazku jest masa celulozowa. Jej atuty to: łatwość pozyskania w dużych ilościach, podobnie jak ma to miejsce dla przemysłu papierniczego, możliwość formowania w dwu- i trójwymiarowe obiekty takie jak: papier, karton, pojemniki, formy przestrzenne, możliwość zawieszenia w cieczy i nakładana w formie spreju, możliwość suszenia i wdmuchiwania w izolowane przestrzenie. Włókna celulozowe, pozwalają związać i utrzymać cząstki wypełniacza, którym w tym przypadku jest zeolit typu Y. Ma on właściwości sorpcyjne wobec: zanieczyszczeń gazowych takich jak SO2, czy też NOx. gazów związanych z przykrymi zapachami, np. powstającymi w wyniku degradacji przechowywanych materiałów lotnych związków organicznych (LZO) Dzięki jonom srebra, wprowadzonym do struktury wypełniacza, przedstawiony papier jest nowością w porównaniu do innych materiałów sorpcyjnych. Z pomocą wynalazku można usunąć gazy zarówno poprzez sorpcję, jak i poprzez rozkład katalityczny. Obecność srebra nadaje papierowi także właściwości biostatycznych i biobójczych. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne potwierdziły jego skuteczność w zahamowywaniu wzrostu szeregu bakterii (Escherichia coli, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium) oraz grzybów (Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides oraz Mortierella alpinum). Co istotne, w wynalazku opracowano metodę eliminacji srebra w postaci niezwiązanej, zapobiegając w ten sposób problemowi migracji jonów. Redukuje to ryzyko zanieczyszczenia srebrem środowiska zewnętrznego oraz opakowanych produktów. Synteza aktywnych składników materiału wykorzystuje nowoczesne metody, zgodne z zasadami zielonej chemii, tj. składa się z niewielu kroków, bazuje na wodzie jako rozpuszczalniku, nie wymaga dużej ilości odczynników i nie generuje uciążliwych odpadów. Wielofunkcyjny papier o właściwościach biostatycznych, biobójczych i sorpcyjnych jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, a dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii prowadzone są przez naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie. CITTRU poszukuje również partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących powyższą tematykę badań.

Zastosowanie rynkowe

Opakowania zabezpieczające dzieła sztuki, zabytki (również materiały pochodzenia organicznego), Opakowania, teczki, koperty, arkusze przekładkowe, passe partout zabezpieczające papiery archiwalne, Izolacyjne powłoki natryskowe, Wdmuchiwane izolacje stosowane w budownictwie, Opakowania artykułów spożywczych, Opakowania preparatów ziołowych, środków farmaceutycznych i leków, Opakowania lub forma sprejów, dipów zachowujących świeżość kwiatów żywych oraz ciętych, Opakowania na nasiona, Opakowania na karmę/paszę dla zwierząt, Materiały wyścielające (lodówki, blaty, klatki dla zwierząt), Podkłady pochłaniające nieprzyjemne zapachy, Wkładki do butów, Woreczki na psie odchody Materiały toaletowe

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"