Baza technologii


Logo wpisu Wielopoziomowy falownik o mocy 1MW na napięcie 6kV

Wielopoziomowy falownik o mocy 1MW na napięcie 6kV

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

Jest to urządzenie, które umożliwia zasilanie odbiorników średniego napięcia takich jak silniki transformatory i inne. Posiada szereg cech umożliwiających dostarczanie mocy do w/w urządzeń napięciem o przebiegu zbliżonym do sinusoidy. Opracowany model falownika wielopoziomowego umożliwia realizację następujących funkcji: regulację prędkości obrotowej silników indukcyjnych o napięciu 6kV oraz odzysk energii hamowania opracowanie transformatora elektronicznego do połączenia dwóch sieci energetycznych i zarządzanie rozpływem energii między nimi. Sieci mogą być o tych samych lub różnych napięciach znamionowych aktywna kompensacja mocy biernej tzw. STATCOM oddawanie energii ze źródeł odnawialnych wielkich mocy do linii średnich i wysokich napięć za pośrednictwem transformatora możliwość rozbudowy falownika do mocy 6MW.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie opracowanego falownika wielopoziomowego umożliwia osiągnięcie następujących korzyści: Bezpośrednie zasilanie silników indukcyjnych o napięciu 6kV umożliwiające ich pełne sterowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się sprawność takiego napędu w porównaniu do klasycznych technik sterowania silników indukcyjnych średnich napięć. Układ umożliwia także odzysk energii hamowania. Realizacja transformatora elektronicznego umożliwia zarządzanie rozpływem mocy w sieciach energetycznych. Jest to szczególnie istotne w miejscach dużego wykorzystania linii przesyłowych (np. w miastach), gdzie istnieje ryzyko jej przeciążenia. Możliwość zarządzania rozpływem mocy umożliwia zasilanie odbiorcy energią dostarczaną innym odgałęzieniem linii energetycznej. Dzięki opracowanemu falownikowi można zbudować system transformatorów elektronicznych minimalizujący możliwość wystąpienia rozległych awarii sieci zasilających (ang. blackout) Zastosowanie falownika pracującego jako aktywny kompensator mocy biernej umożliwia minimalizację spadków napięć na przewodach linii energetycznej. Powoduję większą stabilność napięć w Systemie Elektro Energetycznym. Brak jest na rynku takich urządzeń.

Zastosowanie rynkowe

Bezpośrednie zasilanie silników indukcyjnych o napięciu 6kV umożliwiające ich pełne sterowanie. Realizacja transformatora elektronicznego umożliwia zarządzanie rozpływem mocy w sieciach energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"