Baza technologii


Logo wpisu Wielowarstwowy materiał luminescencyjny.

Wielowarstwowy materiał luminescencyjny.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Opis technologii / usługi

Ze względu na szybki rozwój branży elektronicznej istnieje zapotrzebowanie na wydajne konwertery promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego na widzialne. Dąży się do tego, aby materiał luminescencyjny do konwerterów charakteryzował się jak największą wydajnością procesu konwersji oraz zależnością barwy fluorescencji od temperatury przy jednej długości fali wzbudzenia. Przedmiotem wynalazku jest materiał fluorescencyjny typu rdzeń/płaszcz (ang. core-shell), który charakteryzuje się efektywną absorpcją promieniowania UV oraz zdolnością do pochłaniania promieniowania podczerwonego z zakresu długości fal od 970 do 990 nm i wydajną konwersją na zakres widzialny. Dzięki regulacji stężenia aktywatorów można uzyskać różne barwy fluorescencji. Skład konwertera jest trudny do skopiowania oraz ze względu na właściwości optyczne niemożliwy do sfałszowania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Barwa emitowanego światła jest inna dla wzbudzenia pod wpływem promieniowania ultrafioletowego niż dla wzbudzenia w podczerwieni. Ważną zaletą materiału, umożliwiającą wykorzystanie go w czujnikach temperatury, jest zależność barwy emisji od temperatury przy tej samej fali wzbudzenia. Materiał cechuje również duża odporność na czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, CO2 oraz opary kwasów i amoniaku. Stabilna emisja promieniowanie niezależnie od otoczenia (np. ośrodek dyspergujący czy obecność silnego, zmiennego pola magnetycznego). Emisję można obserwować już przy niskich stężeniach. Korzyścią ze stosowania technologii jest zabezpieczanie materiałów tj. np. polimerów, szkła, produktów chemii budowlanej przed fałszowaniem. Wzbudzenie materiału możliwa jest przy użyciu tanich i łatwo dostępnych źródeł wzbudzania materiału tj. lampy UV, podczerwone diody laserowe.

Zastosowanie rynkowe

Zabezpieczanie dokumentów i materiałów przed fałszerstwem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

NIP: 8942930022

Adres www: http://www.eitplus.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"