Baza technologii


Logo wpisu Wizualne interaktywne modelowanie symulacyjne procesów i problemów biznesowych.

Wizualne interaktywne modelowanie symulacyjne procesów i problemów biznesowych.

Paweł Nowakowski

Opis technologii / usługi

Wizualne Interaktywne Modele Procesów tworzone przez nas w oprogramowaniu WINTNESS pozwalają na przewidywanie przyszłych efektów nowych projektów, skutków błędów i eliminacji ryzyka inwestycyjnego. Zamiast prowadzić kosztowne eksperymenty na "żywym organizmie" proponujemy testować i weryfikować nowe koncepcje w środowisku wirtualnym by wybrać te najlepsze charakteryzujące się wysoką efektywnością i niskimi kosztami. Nasza technologia obejmuje: 1. Definiowanie Problemu. 2. Definiowanie Celu. 3. Modelowanie problemu w środowisku wirtualnym Witness. 4. Walidowanie modelu. 5. Testowanie rozwiązań. 6. Definiowanie najlepszego rozwiązania. 7. Sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nasza technologia pozwala zdefiniować najlepsze rozwiązania we wszystkich rodzajach biznesu i gałęziach przemysłu, wszędzie tam gdzie zależy nam na efektywności przy optymalnych kosztach. Główne korzyści; 1. Bliskie zeru ryzyko błędów pojawiających się przy wdrażaniu nowych rozwiązań. 2. Wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań niemożliwych do zdefiniowania przy użyciu innych standardowych technik. 3. Bardzo szybki czas analizy i definiowania rozwiązań. 4. Bardzo wysoka trafność wyników. 5. Możliwość przetestowania efektów wdrożenia jeszcze przed jego materialnym wdrożeniem. 6. Wysoka interaktywność i przejrzystość wyników. 7. Metoda kluczowa dla firm 4.0 generacji.

Zastosowanie rynkowe

Nasza technologia ma zastosowanie we wszystkich możliwych branżach i dziedzinach aktywności biznesowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"