Baza technologii


Logo wpisu Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe

Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy opracowania wodoszczelnego betonu odpornego na działanie agresywnego chemicznie środowiska XA2-XA3, XD3, XC3 wg EN 206-1 ze szczególnym uwzględnieniem korozyjnego wpływu chlorków. Beton ma spełniać wymagania betonu przyjaznego środowisku i ludziom ("Green concrete") w zakresie energochłonności produkcji, estetyki, potencjalnego wykorzystania surowców odpadowych oraz trwałości. Zakres stosowania takiego betonu obejmuje konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane funkcjonujące w agresywnym chemicznie środowisku, w tym zwłaszcza narażone na działanie wód gruntowych oraz na oddziaływanie chlorków, także pochodzących z wody morskiej oraz środków odlodzeniowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą konstrukcji wykonanych z wodoszczelnego betonu jest całkowita eliminacja środków powierzchniowego zabezpieczenia konstrukcji przy zastosowaniu substancji uszczelniających (powłok malarskich). Innowacyjność rozwiązania sprowadza się, więc do zastosowania odpowiedniego składu betonu bez stosowania dodatkowych środków uszczelniających. Dzięki temu ograniczony zostaje zakres stosowania dodatkowych środków ochrony, skrócony zostanie czas wykonywania elementów zmniejszone zostaną koszty robocizny, wymiernie zmniejszając całkowite koszty wykonywania konstrukcji.Przewagą zastosowania takiego rozwiązania nad stosowanymi klasycznie (właściwie wyłącznie w naszym kraju) metodami pokrywania powierzchni betonu środkami uszczelniającymi jest aspekt ekonomiczny ograniczajacy znacznie nakłady finansowe ponoszone na zakup środków ochrony, oszczędność czasu i robocizny. Niebagatelne znaczenie ma także całkowite ograniczenie potencjalnego zagrożenia wpływem degradacji zastosowanych środków ochrony na środowisko naturalne.

Zastosowanie rynkowe

Projektowany beton może być stosowany do realizacji betonowych konstrukcji sprężonych, żelbetowych konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych funkcjonujących w agresywnym chemicznie srodowisku wód gruntowych oraz chlorków pochodzących z wody morskiej i środków odlodzeniowych. Projektowany beton będzie można wykorzystać do produkcji elementów prefabrykowanych np.: fundamentów, elementów prefabrykowanych stosowanych w konstrukcjach mostowych narażonych na działanie środków odlodzeniowych zawierających chlorki, ścianek oporowych, studzienek, krawężników itp. Recepturę projektowanego betonu będzie można stosować do produkcji prefabrykowanych płyt strunobetonowych (stosowanych m.in. w konstrukcjach parkingów i garaży w kalsach środowiska XD3, XC3), narażonych na działanie jonów chlorkowych obecnych w środkach przeciwoblodzeniowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"