Baza technologii


Logo wpisu Wsparcie wdrożenia – rozwiązania cyfrowe

Wsparcie wdrożenia – rozwiązania cyfrowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Wsparcie polega na wskazaniu działań zmierzających do integracji, adaptacji i dostosowania różnych technologii
*Udział ekspertów w implementacji/wdrażaniu technologii w produkcie/usłudze/linii produkcyjnej klienta, aktywne uczestnictwo w opracowaniu prototypu lub technologii klienta – mentoring techniczny w zakresie prowadzenia badań typu i badań wyrobu - związanych z wymaganiami Dyrektyw i Rozporządzeń UE. Prace wymagają dostępu do przeprowadzonego studium wykonalności lub demonstratora przedmiotowej technologii.
Ograniczenie ryzyka związanego z implementacją
*Transfer wiedzy i technologii
Aktywny udział w opracowaniu dokumentacji technologicznej/produkcyjnej/stanowiskowej wyrobu/produktu klienta.
Usługa zawiera udział ekspertów w implementacji wskazanych wcześniej konkretnych rozwiązań technicznych związanych z IOT, takich jak np. architektura sieci sensorycznych, mikroprocesorowych systemów wbudowanych, systemów transmisji danych, rozwiązań przetwarzania danych cyfrowych w tym z wykorzystaniem technologii cloud i wiąże się z dostępnym studium wykonalności zastosowania rozwiązań cyfrowych. Docelowo usługa umożliwi uruchomienie produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem wybranych technologii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyść polega na implementacji produkcji/wytwarzania opracowanych rozwiązań cyfrowych oraz ograniczeniu ryzyka podczas wdrożenia produktu cyfrowego, określenie wymaganych zasobów oraz kosztów wdrożenia.
Podstawowe wartości oferowane klientowi dzięki usłudze:
• Dostęp do wiedzy eksperckiej w zakresie prowadzenia badań typu i badań wyrobu,
• Ograniczenie ryzyka związanego z wdrożeniem wybranej technologii dzięki udziałowi ekspertów,
• Skuteczne uruchomienie produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem istniejącej technologii cyfrowej przy udziale ekspertów.

Zastosowanie rynkowe

Usługa jest przeznaczona dla klienta, który skorzystał z usługi demonstracji w ramach EDIH, posiada dostępną analizę wykonalności (proof-of-concept) lub reprezentuje równoważny poziom świadomości technologicznej i biznesowej.
Usługa skierowana jest do odbiorców:
- podmiotów posiadających dostępną analizę wykonalności (proof-of-concept) produktu, dysponujących prototypem/modelem elektroniki urządzenia w zakresie transformacji cyfrowej,
- przedsiębiorstw chcących oferować nowe usługi, produkty cyfrowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2024 12:24

Wróć na stronę "Bazy"