Baza technologii


Logo wpisu Wspomaganie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych, stożkowych i ślimakowych. Oprogramowanie GearBOX  wspomagające wykonywanie obliczeń geometrycznych

Wspomaganie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych, stożkowych i ślimakowych. Oprogramowanie GearBOX wspomagające wykonywanie obliczeń geometrycznych

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

Wykorzystując zalecenia międzynarodowych norm ISO oraz najnowszą literaturę opracowano w ITG KOMAG przy współpracy z ATH w Bielsku-Białej metodykę, a na jej podstawie pakiet programów inżynierskich do komputerowo wspomaganego projektowania elementów zębatych przekładni walcowych, stożkowych i ślimakowych. Obliczenia, wsparte wymienionymi pakietami programów inżynierskich, wspomagają sprawdzenia trzech pierwszych kryteriów oraz warunków dotyczących: naprężeń, współczynników bezpieczeństwa i trwałości urządzenia. Tak wyznaczone warunki pozwalają opracować metodykę sprawdzania kryterium dotyczącego prawdopodobieństwa niezawodnej pracy, która to jest następnym etapem badań związanych z bezpieczeństwem napędów zębatych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oprogramowanie pozwala dokonać doboru cech parametrycznych oraz obliczeń wraz ze sprawdzeniem warunków wytrzymałościowych kół zębatych: walcowych o uzębieniu zewnętrznym i zębach prostych oraz skośnych, walcowych o uzębieniu wewnętrznym i zębach prostych oraz skośnych, stożkowych o proporcjonalnie obniżającym się osiowym kształcie zębów, stożkowych o obniżającym się osiowym kształcie zębów i stałym luzie wierzchołkowym, stożkowych o stałej wysokości zębów zespołów ślimakowych walcowych. Pakiet programów inżynierskich wspomagających wykonywanie obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych przekładni bazuje na uregulowaniach międzynarodowych, to jest normach ISO dotyczących nośności i bezpieczeństwa przekładni walcowych, stożkowych oraz ślimakowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"