Baza ekspertów


Logo wpisu www.mhb-rd.pl

www.mhb-rd.pl

MHB-RD Sp. z o. o.

Opis oferowanych usług

Nowo powołana, rodzinna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MHB-RD stanowi rozszerzenie i kontynuację moje dotychczasowej wieloletnie działalności w obszarze innowacji i prac B+R. W ramach tej działalności dotychczas wykonano:
Studium „Dolina Kompozytowa”, opracowań: „Odladzanie przewodów linii energetycznych”, „Beton Kompozytowy”, analizy wykorzystania suspensji węglowej dla energetyki, ocena metod ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, Koncepcja "Ośrodka Terapii Naturalnej", wykorzystanie superkondensatorów w sieci energetycznej, wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej dla aktywacji powierzchni, zwłaszcza trudnozwilżalnej, napędy wodorowe w żegludze śródlądowej i zatokowej, innowacyjna metoda diagnostyki obiektów wysokościowych, zwłaszcza wież wiatraków, wirujące pole elektromagnetyczne jako sposób aktywacji farby zwłaszcza antykorozyjnej.
- przygotowałem 7 wniosków dla funduszu pożyczkowego "Pomorze Przyszłości"
- byłem członkiem Komitetu Inwestycyjnego „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"
- publikacje w Biuletynie NOT
Powołanie naszej Spółki wynika z coraz większego zainteresowania tym obszarem przez przedsiębiorców,
To co moim zdaniem w tej ewolucji jest najcenniejsze to zmiana w sposobie postrzegania innowacji. Przestaje ona być jedynie sposobem na pozyskanie wsparcia finansowego, (instrumenty zwrotne, dotacyjne, wejścia kapitałowe), lecz innowacja staje się wartością samą w sobie.
Nasza oferta pomocy to głównie wsparcie w komercjalizacji innowacji (a przecież o to właśnie chodzi) i łączy ona w sobie:
- wieloletnie doświadczenie,
- interdyscyplinarną wiedzę,
- międzynarodowe kontakty,
- zdolności organizacyjne
Z braku miejsca odsyłam Państwa do naszych stron internetowych:
www.gambit-b.pl
www.mhb-rd.pl
W naszej bazie danych jest wiele interesujących propozycji wykorzystania innowacji, które osiągnęły już zaawansowany poziom gotowości technologicznej (TLR), co oznacza iż można je wykorzystać w stosunkowo krótkim czasie i bez zbędnego ryzyka. Każde zadanie traktujemy indywidualnie, gromadząc - stosownie do potrzeb - zespół fachowców (naukowców i praktyków), stale monitorując aktualny stan techniki tak aby uniknąć kolizji w obszarze prawa własności przemysłowej. Analizujemy w tym celu publikacje i bazy patentowe, oraz służymy wsparciem przy opracowaniu dokumentacji patentowej.

Henryk Barsow
Prezes Zarządu

Tagi

Lokalizacja

Gdańsk, woj. pomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: MHB-RD Sp. z o. o.

NIP: 9571161161

Kraj: Polska

Adres www: http://www.mhb-rd.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo prawno-patentowe

Doświadczenie

Wdrożenia prac B+R
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Wsparcie w transferze technologii

Dodano 20 sierpnia 2023 14:57

Wróć na stronę "Bazy"