Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie magnetohydrodynamiki do odzysku platyny z katalizatorów samochodowych

Wykorzystanie magnetohydrodynamiki do odzysku platyny z katalizatorów samochodowych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotę rozwiązania stanowi modyfikacja prototypowego stanowiska wykorzystanego do płukania wyeksploatowanych katalizatorów samochodowych z zastosowaniem nowych rozwiązań. Metoda ta umożliwia odzysk platynowców poprzez rozpuszczenie ich w ciekłym metalu, w oparciu o modyfikację metody tzw. metalu zbieracza, w którym gromadzona jest platyna, pallad i rod. W procesie wykorzystywana jest siła Lorenza wytworzona w ciekłym metalu w wyniku działania wirującego pola elektromagnetycznego. Ze względu na niewielką ilość platynowców w pojedynczym nośniku platynowców wypłukiwane są jednocześnie z wielu katalizatorów przy pomocy tego samego strumienia ciekłego metalu. Stosowanie tego samego metalu do przepłukiwania dużej liczby katalizatorów umożliwia zgromadzenie platynowców w ciekłym ołowiu, a następnie wzrost stężenia platynowców do wartości gwarantujących opłacalność ich ekstrakcji z ciekłego metalu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie to jako jedyne na świecie pozwala na przerób obu typów katalizatorów dostępnych na rynku (na nośnikach ceramicznych, jak i metalowych). Dodatkowo temperatura pracy urządzenia jest niższa niż w przypadku metod konwencjonalnych. Odzysk platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych w Polsce na skalę przemysłową praktycznie nie istnieje. Opracowana metoda pozwala na prowadzenie procesu w małej skali (nie w hutach) a nakłady finansowe ponoszone w przypadku komercjalizacji rozwiązania są w zasięgu małego, bądź średniego przedsiębiorcy. Wprowadzenie na rynek Polski proponowanej technologii, pozwoli małym i średnim przedsiębiorcom na rozwój tej gałęzi przemysłu, gdyż nie istnieją tu żadne rozwiązania na skalę przemysłową pozwalające w chwili obecnej na odzysk metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych. Przyobecnych cenach platynowców, rosnącym zapotrzebowaniu na katalizatory samochodowe generowanym przez przemysł motoryzacyjny oraz ogromnej ilości zużytych katalizatorów wymagających zagospodarowania, inwestycja w proponowane rozwiązanie powinna bardzo szybko się zwrócić i być opłacalna w perspektywie najbliższych kilku lat.

Zastosowanie rynkowe

Potencjalnym odbiorcą prezentowanej technologii są przede wszystkim firmy zajmujące się przerobem różnego rodzaju złomu bogatego w metale szlachetne, ale również stacje demontażu pojazdów skupujące tego typu odpady.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"