Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie płatka PET jako zastępnika kwasu tereftalowego w plastyfikatorach PCW

Wykorzystanie płatka PET jako zastępnika kwasu tereftalowego w plastyfikatorach PCW

Michał Kalita

Opis technologii / usługi

Proponowana technologia polega na wytwarzaniu plastyfikatorów tereftalanowych, w szczególności tereftalanu dicykloheksylu (TDC) i tereftalanu etyloheksylu (DEHT - analog Oxoviflexu) w wyniku bezpośredniej alkoholizy odpadów PET za pomocą odpowiednio cykloheksanolu lub 2-etyloheksanolu (2-EH). Produktem ubocznym tego procesu jest glikol etylenowy (MEG) będący produktem handlowym. TDC jest produktem wydłużającym łańcuch produkcyjny ZA Puławy, a propozycja odnośnie DEHT jest modyfikacją procesu wykorzystywanego w GK Azoty (ZAK) dającą znaczne ograniczenie kosztochłonności produkcji. Dzięki zastosowaniu ukladu pozwalającego na ciągłe usuwanie produktu ubocznego ze środowiska reakcji, możliwe jest osiągnięcie wydajności procesu ponad 80% (docelowo chcemy osiągnąć ponad 98%), co jest znacznie lepszym wynikiem w porównianiu do obecnego stanu twiedzy w tym zakresie (np. patenty DuPont z lat 1990., gdzie osiągnięto wydajność poniżej 70%).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastąpienia typowo wykorzystywanego kwasu tereftalowego mają naturę zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną. Korzyść ekologiczna wynika z możliwości ekonomicznie rozsądnego wykorzystania odpadów PET. W Tabeli poniżej pokazano, że wykorzystanie odpadów PET znacząco obniża koszty produkcji w porównaniu do rozwiązań do tej pory stosowanych. Lp. Metoda produkcji Koszty surowcowe produkcji, USD / 1 t produktu 1 Synteza z estru (tereftalanu dimetylu DMT) 917 2 Synteza z kwasu tereftalowego (TPA) 897 3 Alkoholiza PET 613 Ze względu na specyfikę wykorzystania PET (90% butelki do żywności i przemysł odzieżowy), recykling PET jest cały czas problemem ekologicznym. Pomimo możliwości recyklingu mechanicznego butelek PET, nie ma możliwości wykorzystania butelek z recyklowanego PET do kontaktu z żywnością, stąd konieczność chemicznego recyklingu PET. W odróżnieniu od technologii recyklingu chemicznego PET z wykorzystaniem metanolizy lub hydrolizy, ilość powstających odpadów dla proponowanej technologii jest wielokrotnie mniejsza. Proponowany proces jest procesem praktycznie bezodpadowym a w wyniku procesu praktycznie nie powstają ścieki.

Zastosowanie rynkowe

Miękkie PCW, do których tereftalany mogą być plastyfikatorami, znajdują zastosowanie w przemyśle kablowym, sztucznej skóry w motoryzacji i meblarstwie, wykładzin podłogowych, tapet.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"