Baza technologii


Logo wpisu Wykorzystanie technologii selektywnego spiekania laserowego (SLS) do wykonywania prototypów wyrobów

Wykorzystanie technologii selektywnego spiekania laserowego (SLS) do wykonywania prototypów wyrobów

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Technologia selektywnego spiekania laserowego (SLS) umożliwia szybkie wykonanie "na gotowo" skomplikowanego przedmiotu, formy odlewniczej czy form wtryskowych zaprojektowanych w systemie CAD 3D. W ten sposób uzyskujemy znaczne skrócenie czasu upływającego od zaprojektowania formy do pierwszego wtrysku oraz zmniejszamy koszty ewentualnych poprawek. Selektywne spiekanie laserowe to proces polegającym na miejscowym spiekaniu bądź nadtapianiu sproszkowanego materiału roboczego przy pomocy skupionej i sterowanej komputerowo wiązki laserowej. Rozpoczęcie procesu polega na rozprowadzeniu cienkiej warstwy proszku na stole o regulowanym względem osi Z położeniu. Warstwa ta spełnia rolę podłoża dla powstającego przedmiotu. Wiązka laserowa prowadzona jest po powierzchni proszku zgodnie z wprowadzonymi wcześniej i odpowiednio spreparowanymi informacjami dotyczącymi kolejnych warstw poprzecznego przekroju przestrzennego obrazu przedmiotu. Następnie stół z proszkiem obniża się o zadaną wysokość i rozprowadzana jest kolejna cienka warstwa proszku i następuje ponowne spajanie ziaren. Kolejne warstwy przekroju poprzecznego spiekają się ze sobą. Proces powtarzany jest aż do momentu uzyskania spójnego obiektu. Po zakończeniu procesu spiekania i obniżeniu temperatury przedmiotu i materiału, oczyszczamy gotowy do użytku model. Obecnie oferujemy usługi w zakresie wytwarzania elementów z następujących materiałów: DirectMetal 20; DirectSteel 20; DirectSteel H20; 316L Ti6Al4V; ALSI10MG; Inconel 718.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykonywanie prototypów z proszków metali metodą selektywnego spiekania laserowego pozwala na szybkie budowanie funkcjonalnych modeli maszyn i urządzeń, szybką weryfikację projektu bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych na skomplikowane i drogie narzędzia. Metody przyrostowe (SLS, SLM) zdecydowanie wyróżniają się w branży narzędziowej gdzie dzięki innowacyjnemu patrzeniu na problem umożliwiają wytwarzanie form wtryskowych wyposażonych w konformalne kanały chłodzące, oraz opracowanie metodologii projektowania form i symulacji ich zachowania umożliwiające wytwarzanie form specjalnego zastosowania (przyśpieszenie cyklu produkcyjnego, formy o skomplikowanej geometrii, przyśpieszenie czasu wykonywania formy, zredukowaną cenę wytworzenia). Dużą zaletą motod SLS/SLM jest uzyskiwanie elementów o kontrolowanej porowatości co umożliwia wykonywanie implantów medycznych „na gotowo”. Dopasowując implant do indywidualnych, jednostkowych potrzeb pacjenta. Odbiorcą tej technologii powinny być małe przedsiębiorstwa i biura projektowe wykonujące urządzenia jednostkowe i prototypowe.

Zastosowanie rynkowe

Rozwijana technologia SLS znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, w tym między innymi: - przemysł medyczny: · wykonywanie instrumentów chirurgicznych wykonywanie mikrostruktur – porowacenie powierzchni implantów; · pasywnych i aktywnych implantów; · wykonywanie narzędzi chirurgicznych ; części endoskopów - przemysł motoryzacyjny: · wykonywanie prototypów obudów osłon silnikowych; · wykonywanie obudów pompy paliwa ; - przemysł lotniczy: · wykonywanie łopatek · podzespołów mechanicznych (obręcz statora helikoptera) ; - przemysł elektroniczny: · wykonywanie elementów mikroczujników; · wykonywanie obudów urządzeń elektronicznych. · wykonywanie precyzyjnych części metalowych (grubość ścianki od 0,6mm) Wymienione technologie zajmują zatem ważne miejsce w wykonawstwie narzędzi chirurgicznych, implantów, elementów o złożonej strukturze geometrycznej (łopatki turbin) oraz w pracach badawczych nad materiałami konstrukcyjnymi (np.: optymalizacja projektów elementów wyposażenia, aparatury badawczej o wymaganej wysokiej wytrzymałości i minimalnej masie własnej).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"