Baza technologii


Logo wpisu wynalazek układ chłodniczy - ulepszenie

wynalazek układ chłodniczy - ulepszenie

Bogdan Chmielecki

Opis technologii / usługi

Układ chłodniczy z wymiennikiem regeneracyjnym z przegrzaniem wyłącznie części strumienia – pary mokrej w linii parownik (3) – sprężarka (4) Proponowany zmodernizowany układ chłodniczy (Fig.3), różni się od układu z Fig.2 tym, iż po opuszczeniu parownika mieszanina: pary czynnika, cieczy czynnika, kropel oleju nasyconego czynnikiem, kierowana jest do rozdzielacza-separatora (7) działającego na zasadzie wirowej (cyklonu). Rozdzielanie zachodzi w taki sposób, iż: para sucha kierowana jest bezpośrednio do kolektora (6) i sprężarki, a wszystkie krople oleju, cały pozostały czynnik w postaci cieczy kierowane są do wymiennika regeneracyjnego (5). W rozdzielaczu (7) zachodzi podział strumienia czynnika na część „suchą” nie zawierającą kropel czynnika i oleju, i na część mokrą składającą się w przeważającej (masowo) części z kropel cieczy czynnika i kropel oleju, nasyconego czynnikiem. W wymienniku regeneracyjnym (5) zachodzi efektywne, znaczne przegrzanie, tej części strumienia ciepłem pobranym ze strumienia cieczy czynnika przed elementem rozprężnym (1). Przy czym zachodzące w wymienniku regeneracyjnym dochłodzenie cieczy przed elementem rozprężnym (1) jest także korzystne; poprawia stabilność pracy elementu rozprężnego i powoduje zwiększenie sprawności urządzenia chłodniczego. Takie rozwiązanie linii parownik (3) – sprężarka (4) generuje szereg pożądanych zmian jakościowych i ilościowych:

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podwyższenie sprawności układów chłodniczych (pomp ciepła, chłodni, mroźni, klimatyzacji). Kluczowy komponent jest stosunkowo prosty w produkcji (choć wymaga optymalizacji cyfrowej celem uzyskania optymalnej sprawności i parametrów podziału). Realizacja układu zmodernizowanego jest w zasadzie tak samo kosztowna jak klasycznego, należy co prawda dołożyć nowy element (separator), lecz wymiennik regeneracyjny jest mniejszy i tańszy. Wynalazek jest szczególnie korzystny dla pewnej klasy czynników chłodniczych uznawanych obecnie za perspektywiczne (propan - R290). Można ostrożnie szacować wzrost sprawności o ~10% (to dużo). Wynalazek można stosować produkując i sprzedając kluczowy prosty w produkcji komponent. Odbiorcą komponentu może być każda firma produkująca układy chłodnicze.

Zastosowanie rynkowe

Chłodnictwo (także mroźnictwo) w układach chłodniczych szczególnie na czynniku R290, możliwe, po pewnej modyfikacji zastosowanie do innych typów czyników, także tych, dla których przegrzanie jest niekorzystne (lecz korzystne są zawsze: desaturacja oleju i dochłodzenie).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"