Baza technologii


Logo wpisu Wysokociśnieniowa polimeryzacja Ɛ-kaprolaktonu i γ-butyrolaktonu, optymalizacja warunków reakcji i modyfikacja procedury syntezy

Wysokociśnieniowa polimeryzacja Ɛ-kaprolaktonu i γ-butyrolaktonu, optymalizacja warunków reakcji i modyfikacja procedury syntezy

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

Polikaprolakton (PCL) i inne polimery biodegradowalne są wykorzystywane głównie do celów biomedycznych (wchłanialne nici chirurgiczne, systemy uwalniania leków, szkielety do hodowli tkanek) lub mikroelektroniki - stąd wymagają uzyskania wyjątkowej czystości. Szczególnie istotne jest wyeliminowanie toksycznych dla organizmów metali ciężkich, pochodzących z katalizatorów lub jonów metali wpływających negatywnie na elektronikę.
Podstawowym celem pracy przedwdrożeniowej było opracowanie sposobu ciśnieniowej polimeryzacji γ-butyrolaktonu i optymalizacja warunków syntezy w przypadku Ɛ-kaprolaktonu. Osiągnięcie powyższych celów umożliwi produkcję wyjątkowo czystego chemicznie/analitycznie poli(epsilon-kaprolaktonu) i poli(gamma-butyrolaktonu). Rozwijany proces, niewymagający dodatku katalizatorów na bazie metali ciężkich, pozwoli w znacznym stopniu zredukować szkodliwy wpływ na środowisko.

W toku dotychczas przeprowadzonych badań otrzymano polikaprolakton w najbardziej ekologiczny i "zielony" sposób- przy zastosowaniu wody, monomeru, temperatury i ciśnienia. Dalsze badania dotyczące synergicznego działania nietoksycznych organokatalizatorów i wysokiego ciśnienia pozwoliły wyeliminować główną wadę poprzedniego rozwiązania, tj. długi czas reakcji. Ponadto w trakcie badań nad rozszerzeniem zakresu stosowania podwyższonych ciśnień opracowano wstępne warunki syntezy poli( γ-butyrolaktonu), z wykorzystaniem γ-butyrolaktonu, monomeru uważanego do niedawna jako niepolimeryzowalny.

W chwili obecnej rozwiązanie znajduje się na VI poziomie gotowości technologicznej według skali TRL. Dokonano zgłoszenia do Urzędu Patentowego, z planowanym zakresem ochrony w Polsce (w zakresie polimeryzacji ciśnieniowej polikaprolaktonu).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkowany z wykorzystaniem wysokich ciśnień polikaprolakton cechuje się nieosiągalną do tej pory czystością. Pozwala to na bezpośrednie wykorzystanie go do zastosowań specjalistycznych, szczególnie medycznych, jako nośnik kontrolowanego uwalniania leków, materiał wypełniony lub szkielet (rusztowanie) w inżynierii tkankowej, z pominięciem długotrwałego i kosztownego oczyszczania.

Zastosowanie rynkowe

Rynkiem docelowym dla polimerów biodegradowalnych jest głównie szeroko rozumiany rynek medyczny - są one stosowane jako surowiec do produkcji protez, opakowań, implantów, mikroelektroniki i nośniki leków. Grupą klientów są firmy związane z produkcją innowacyjnych wyrobów medycznych oraz jednostki naukowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Katowice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 18 stycznia 2022 14:20

Wróć na stronę "Bazy"