Baza technologii


Logo wpisu Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniw wodorowych , wykorzystanie OZE do zasilania, utworzenie sieci stacji zasilających pojazdy mechaniczne w gaz CNG i energię elektryczną.

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniw wodorowych , wykorzystanie OZE do zasilania, utworzenie sieci stacji zasilających pojazdy mechaniczne w gaz CNG i energię elektryczną.

Bogdan Jara

Opis technologii / usługi

1.Wytwarzanie energii elektrycznej za pomoca ogniw wodorowych z wykorzystaniem zbiorników wodoru na bazie wodorotlenków metali 2.Zastosowanie paneli fotowoltaicznych do zasilania w energię elektryczną inteligentnych liczników i stacji gazowych. 3.Stworzenie sieci stacji tankowania pojazdów mechanicznych gazem CNG i energią elektryczną jako alternatywy do zasilania pojazdów benzyną i olejem napędowym z wykorzystaniem sieci PGNiG. 4.Stworzenie warunków rozbudowy sieci gazowych PGNiG poprzez tworzenie na tych sieciach magazynów gazu średniego ciśnienia i dalszą rozbudowę sieci od tych magazynów bez konieczności przebudowy istniejącej sieci gazowej. Wykorzystanie tych magazynów do wytwarzania energii elektrycznej i tankowania pojazdów mechanicznych gazem ziemnym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach wodorowych. Ochrona środowiska poprzez rozwój motoryzacji opartej na zasilaniu pojazdów gazem ziemnym lub energią elektryczną. Rozszerzenie oferty PGNiG o prowadzenie stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym i energią elektryczną, oraz wytwarzanie energii elektrycznej poprzez agregaty prądotwórcze zasilane gazem ziemnym.

Zastosowanie rynkowe

Motoryzacyjnej, gazowniczej, innych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"