Baza technologii


Logo wpisu Wytwarzanie komórek ciekłokrystalicznych z warstwami orientującymi metodą elektronolitografii

Wytwarzanie komórek ciekłokrystalicznych z warstwami orientującymi metodą elektronolitografii

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Jakość i funkcjonalność urządzeń opartych na ciekłych kryształach zależy w dużej mierze od możliwości i jakości orientowania brzegowej warstwy ciekłego kryształu. Tradycyjna technika polegająca na mechanicznym szlifowaniu warstwy polimidu nie daje swobody w kształtowaniu kierunku orientacji warstwy ck. Proponowana technika umożliwia dowolne kształtowanie rowków orientujących ck poprzez wytworzenie mikro-struktury orientującej techniką elektrono-litografii. Rozmiar rowków poniżej 1um umożliwia niezwykle precyzyjne orientowanie pod wieloma kątami w ramach pojedynczej komórki, co otworzy nowe zastosowania w displejach i przełącznikach optycznych

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Najmocniejszą stroną proponowanej techniki jest przewidywana wysoka jakość wytwarzanych warstw orientujących ciekły kryształ, co pociągnie za sobą doskonałe parametry komórek ciekłokrystalicznych. Kolejną zaletą jest łatwość masowego powielania (replikacji) elementów po wytworzeniu maski na zasadzie odciskania. Dowolność ukształtowania rowków orientujących pozwoli na intensyfikacje prac nad szybkim przełącznikiem optycznym MxN bazującym na ferroelektrycznym ciekłym krysztale z ultra-szybkim czasem przełączania poniżej mikrosekundy. Bolączką środowiska ciekłokrystalicznego w Europie jest brak dostępności dobrej jakości komórek ciekłokrystalicznych. Proponowana technologia pozwoliłaby na zapełnienie tej luki. Poza tym byłaby to pierwsza taka realizacja w Europie, co pozwoliłoby na osiągnięcie dominującej pozycji. Dopracowanie technologii pozwoliłoby na uruchomienie usługi projektowania, wytwarzania oraz badania warstw orientujących i komórek ciekłokrystalicznych według projektu klienta. Zainteresowane tą usługą byłyby liczne jednostki naukowe i przemysłowe zajmujące się np. wyświetlaczami LCD.

Zastosowanie rynkowe

Metoda może być zastosowana do wytworzenia komórek ciekłokrystalicznych wysokiej jakości, które mogą posłużyć do skonstruowania lepszych wyświetlaczy lub ultra-szybkich przełączników optycznych o bardzo dobrych parametrach. Dzięki pełnej dowolności projektu kształtu rowków warstwy orientującej można będzie uzyskać prowadzenie wielu wiązek światła oraz przełączania ich pod wpływem światła lub zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"