Baza technologii


Logo wpisu Wytwarzanie kompozytów z surowców lignocelulozowych

Wytwarzanie kompozytów z surowców lignocelulozowych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych z paździerzami lnianymi i/lub konopnymi, mający zastosowanie w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Sposób polega na tym, że z materiału lignocelulozowego, którym są paździerze lniane i/lub konopne usuwa się wilgoć, z kolei rozdrabnia na fragmenty o długości do 5 mm i łączy w ilości do 80% wagowych z polimerem termoplastycznym, korzystnie polietylenem i/lub polipropylenem, po czym mieszaninę poddaje się procesowi wytłaczania w temp. 393-493K, a następnie chłodzenia i granulacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do otrzymania materiału kompozytowego wykorzystuje się paździerze lniane lub konopne będące produktem odpadowym w procesie wydobywania włókna. Różnorodność zastosowań ze względu na korzystne właściwości użytkowe: relatywnie niska cena, dobre parametry mechaniczne, możliwość zastosowania standardowych technik przetwórstwa, dźwiękochłonność, niska gęstość oraz możliwość recyklingu stwarzają szansę na ich powszechne zastosowanie. Bezpieczeństwo dla środowiska - jako materiały biorozpraszalne są bezpieczne dla środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek ma zastosowanie w branży elektromaszynowej, ponieważ można wykorzystywać technologię do tworzenia elementów samochodowych. Wynalazek ma również zastosowanie w branży budownictwo do materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"