Baza technologii


Logo wpisu Wytwarzanie mikrostruktury nanokrystalicznej lub submikronowej z węglikami stopowymi w stalach stopowych średnio i wysoko węglowych, zapewniającej wysokie parametry mechaniczne i użytkowe.

Wytwarzanie mikrostruktury nanokrystalicznej lub submikronowej z węglikami stopowymi w stalach stopowych średnio i wysoko węglowych, zapewniającej wysokie parametry mechaniczne i użytkowe.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem patentu jest technologia obróbki cieplnej dedykowana dla stali narzędziowych średnio i wysoko węglowych o składzie chemicznym znajdującym się w zakresie składu podanego w tabeli nr 1. Stale te musza zawierać pierwiastki węglikotwórcze oraz dodatek krzemu i/lub aluminium. Połączenie odpowiedniego składu chemicznego i technologii obróbki cieplnej bazującej na wytrzymaniu izotermicznym w zakresie tworzenia bainitu pozwoli na wytworzenie w stalach narzędziowych mikrostruktury bainitu bezwęglikowego z austenitem resztkowym jako osnowy dla drobnodyspersyjnych węglików stopowych (pierwotnych i wtórnych). Proponowana technologia obróbki cieplnej stali narzedziowych pozwoli na uzyskanie niespotykanej dotąd w literaturze morfologii i składu fazowego. Hartowanie izotermiczne proponowanych stali średnio i wysokowęglowych w zakresie tworzenia bainitu zapewni wysokie parametry wytrzymałościowe przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności, udarności i odporności na pękanie. Ponadto ziarna nanometrycznej wielkości oraz drobnodyspersyjne węgliki stopowe w mikrostrukturze zapewnią wysoką twardość oraz bardzo dobre właściwości tribologiczne. Niniejsza technologia obróbki cieplnej dedykowana jest dla stali narzędziowych o składzie chemicznym, którego zakres podany jest w tabeli. Skład chemiczny stali dedykowanych do nanostrukturyzacji. pierwiastek C Mn Si Al Cr Ni W % wag. 0.25-2.3 0.4-2.5 0.50-3.0 0-2.0 0-17.0 0-4.5 0-18.0 pierwiastek Mo V Co Ti P S Cu % wag. 0-10.0 0-4.0 0-10.0 0-0.20 <0.025 <0.025 0-1.2

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Hartowanie izotermiczne stali stopowych średnio i wysokowęglowych zawierających dodatek krzemu i/lub aluminium w porównaniu obecnie stosowanych technologii obróbki cieplnej posiada następujące zalety: - pozwala na połączenie wysokiej wytrzymałości i twardości z podwyższoną odpornością na pękanie stali - pozwala na zmniejszenie odkształceń hartowniczych - poprawia odporność na ścieranie - podnosi plastyczność stali - upraszcza obróbkę cieplną

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia obróbki cieplnej wraz z zaproponowanym składem chemicznym stali ma za zadanie doprowadzić do wytworzenia nowej generacji stali łączących w sobie twardość i wytrzymałość stali narzędziowych z odpornością na pękanie i plastycznością stali nanobainitycznych. Przyjęto, że połączenie tych korzystnych właściwości możliwe będzie przez wytworzenie w stali wytrzymałej i ciągliwej struktury nanokrystalicznej zawierającej twarde węgliki stopowe. Z uwagi na możliwość wyeliminowania dotychczasowych wad jakie posiadają obecnie znane stale narzędziowe poddane konwencjonalnej obróbce cieplnej, stale narzędziowe nowej generacji mogą być stosowane na różnego rodzaju wysoko obciążone narzędzia m.in. norzyce do cięcia blach, stemple, wykrojniki, frezy, matryce itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"