Baza technologii


Logo wpisu Wzmacniane belki wytwarzane z drobnych wiórów pasmowych do zastosowań konstrukcyjnych i ich sposób wytwarzania

Wzmacniane belki wytwarzane z drobnych wiórów pasmowych do zastosowań konstrukcyjnych i ich sposób wytwarzania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób wzmacniania tworzywa drewnopochodnego wytwarzanego z wiórów pasmowych, płasko skrawanych o wymiarach zasadniczo mniejszych niż powszechnie stosowane w produkcji OSB. Przedmiotowy wynalazek wytwarzany jest z wiórów drzewnych niefrakcjonowanych lub korzystnie frakcjonowanych według odpowiednich rozmiarów oczek sita w odpowiednich proporcjach udziałów wiór danej wielkości. Frakcje te stanowią do 98% ogólnej masy wiórów tworzących kobierzec płyty. Z uzyskanych po przesianiu frakcji wiórów wytworzone są warstwy kobierca, a pomiędzy co najmniej dwoma warstwami kobierca umieszczone jest zbrojenie w postaci takiej jak: pręty stalowe lub polimerowe o wysokim promieniu gięcia, pręty gwintowane niegładkie, lub linki np. stalowe co pozwala na wzmacnianie ustroju. Przedstawiony sposób wytwarzania belek konstrukcyjnych pozbawiony jest takich dodatkowych czynności jak frezowanie rowków pod zbrojenie, których dokładność wykonania musi być bardzo wysoka oraz samej operacji wklejania zbrojenia, co jest procesem kłopotliwym i czasochłonnym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wytwarzając wióry pasmowe z materiału gorszej jakości jakim są np. zrzyny tartaczne, pozyskuje się wióry o znacznie mniejszej strukturze wymiarowej. Tego typu wióry nie zapewniają wystarczającej nośności gotowego produktu. Proponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie właściwości mechanicznych określanych w próbie zginania gotowego produktu, tj.: tworzywa drewnopochodnego przeznaczonego do zastosowań w formie belki. Istniejąca bardzo niska wydajność procesu pozyskiwania materiałów tartacznych z przeznaczeniem na lite drewno konstrukcyjne, jest jednym z powodów powstania nowych rozwiązań polegających na zwiększeniu nośności konstrukcyjnych elementów z drewna oraz na wykorzystaniu drewna niższych klas jakości.

Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie w budownictwie jednorodzinnym. Pozwala na wzmacnianie płyt powstałych z wiórów przeznaczonych do produkcji płyt OSB, a także z wiórów odpadowych, przeznaczonych do wykorzystania jako elementy konstrukcyjne, głównie w formie belek.
Zastosowaniem technologii mogą być największe przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą branżą przetwórstwa drewna, które
potencjalnie byłyby zainteresowanie licencjonowaniem bądź wykupem praw do opracowanego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 12:29

Wróć na stronę "Bazy"