Baza technologii


Logo wpisu Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli

Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest wynalazek w postaci złącza przesuwnego do mebli, wytwarzającego siły montażowe przyciągające łączone elementy, pozwalającego na tworzenie połączeń rozłącznych bez użycia narzędzi przez użytkownika i zapewniające jego zewnętrzną niewidoczność. Domyślnie łącznik wykonany jest z tworzywa sztucznego o dużej twardości i wytrzymałości. Łącznik posiada dwie wypustki w kształcie użebrowanych walców. Wypustki walcowe rozstawione są w odległości 32 mm od siebie, łącznik przy ich użyciu montowany jest w gniazdach łączonych elementów, poprzez wcisk lub wklejenie. Łącznik posiada wypust w kształcie wydłużonego młoteczka, wpust będący przeciwformą młoteczka oraz przestrzeń ślepą o szerokości identycznej co młoteczek i przeciwforma. Przestrzeń ślepa ma za zadanie umożliwić montaż młoteczka w przeciwformie. Złącze przesuwne przeznaczone do łączenia elementów mebli składa się z pary identycznych łączników. Finalny montaż elementów mebli skrzyniowych, przy użyciu łącznika przesuwnego odbywa się poprzez przysunięcie łączonych elementów do siebie, wpuszczając wypust łącznika w przestrzeń ślepą. Kolejnym krokiem jest przesunięcie elementów względem siebie, co skutkuje solidnym montażem wypustu łącznika we wpuście łącznika przeciwległego, finalnie w obrębie jednej pary łączników powstają dwa trwałe połączenia. Łączniki tworząc połączenie układają się naprzeciwlegle umożliwiając wzajemne zatrzaśnięcie się łączników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"