Baza technologii


Logo wpisu Zarządzanie Wizualne - (MazoviaEDIH/ARP/C4/03)

Zarządzanie Wizualne - (MazoviaEDIH/ARP/C4/03)

ARP S.A.

Opis technologii / usługi

Usługi szkoleniowe związane z podnoszeniem kompetencji

Celem niniejszej usługi jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego wdrażania metod organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz startupach przy wykorzystaniu Zarządzania Wizualnego. Istotnym elementem szkolenia jest oparcie się na zbiorze dobrych praktyk zebranych przez ekspertów ARP w trakcie wcześniejszych inicjatyw. Uczestnicy zapoznają się z kluczowym elementem filozofii Lean Management - systemem Zarządzania Wizualnego (Visual Management), który ma na celu klarowne przedstawianie informacji dla pracowników oraz kierownictwa. Taki sposób zarządzania ułatwia kontrolę linii produkcyjnej, minimalizuje błędy, a także sprawnie je wykrywa, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości procesów. Wykorzystanie wskaźników wizualnych i dźwiękowych umożliwia łatwe odczytanie stanu danego procesu nawet dla osób spoza organizacji. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat celów stosowania systemu Zarządzania Wizualnego, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja marnotrawstwa czasu i zasobów, oraz poprawa zarządzania inicjatywami. Dodatkowo, nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami Zarządzania Wizualnego, które ułatwią im definiowanie priorytetów, monitorowanie wyników, optymalizację czasu pracy, delegowanie zadań oraz wymianę doświadczeń. W rezultacie uczestnicy zwiększą efektywność procesów i inicjatyw, poprawią organizację pracy oraz zaangażowanie zespołu.

Szacowany koszt usługi: 9 384,07 zł
Wartość udzielanej pomocy de minimis: 4 692,04 zł

Więcej szczegółowych informacji jak otrzymać usługę uzyskasz kontaktując się poprzez formularz kontaktowy PTT.

Zastosowanie rynkowe

Szkolenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze produkcyjnym. Jest ono przydatne dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, zwłaszcza dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach organizacji oraz personelu odpowiedzialnego za zarządzanie sprzedażą, produkcją, logistyką, utrzymanie ruchu, zakupy, technologię, jakość, BHP, optymalizację procesów, a także dla przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych i innych zainteresowanych, dla których szkolenie może przyczynić się do rozwoju kompetencji w zakresie Zarządzania Wizualnego w przedsiębiorstwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 25 kwietnia 2024 09:35

Wróć na stronę "Bazy"