Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie drona do przeciągania linek wstępnych podczas rozwijania przewodów linii energetycznych

Zastosowanie drona do przeciągania linek wstępnych podczas rozwijania przewodów linii energetycznych

Robokopter Technologies sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Instalacja przewodu/liny wstępnej za pomocą bezzałogowego statku latającego odbywa się w następujący sposób: 1. Na końcach sekcji odciągowej ustawiane są wciągarki/hamowniki (B) do przeciągania w odpowiednie strony lin i przewodów. 2. Lina wstępna (o minimalnej wytrzymałości na zrywanie powyżej 400 kg, odpornej na przecieranie o masie nie większej od 15g/1m {15 kg/1 km}, i średnicy powyżej 4 mm), podawana jest z bębna wyciągarki i łączona do zamocowanej do bezzałogowego statku latającego (BSL) liny pomocniczej (A); 3. Bezzałogowy statek latający z przyczepioną liną przelatuje nad kolejnymi słupami sekcji odciągowej, na których wcześniej zamontowano specjalne rolki lotnicze. 4. Linka wstępna opadając jest przechwytywana przez monterów (C) czekających na ramionach słupa i jest przez nich układana w rowkach rolki lub kładziona/mocowana bezpośrednio na ramieniu słupa przez przechwytującego ją montera. Prędkość przelotu BSL podczas prac wynosi około 50 km/h, w pochyleniu około 45°. 5. BSL jest kontrolowany z ziemi przez operatora w pierwszej fazie lotu z bezpośrednią widocznością trasy przelotu (do około 0,5 km, lub do najbliższych przeszkód naziemnych), a w kolejnej fazie poprzez zestaw kamer podglądowych znajdujących się na pokładzie BSL skierowanych w kierunku lotu oraz wstecz (D). Antena nadawczo (dla sygnałów sterujących) – odbiorcza (dla telemetrii i obrazu z kamer) wynoszona jest na maszcie zewnętrznym antenowym lub umieszczona bezpośrednio na pierwszym słupie sekcji odciągowej pozwala na niezakłóconą kontrolę lotu (E). 6. Operator wciągarki i bębna z liną wstępną przez cały czas trwania lotu kontroluje rozciąganie liny (z prędkością ok. 50km/h) i jest w bezpośrednim kontakcie z pilotem oraz monterami na słupach. 7. Gdy bezzałogowy statek latający dotrze do końca sekcji, zwalnia zaczep i zrzuca linę (D), która następnie łączona jest z kolejną, grubszą liną tzw. wciągającą, nawiniętą na wciągarkę. 8. Lina wciągająca (B) jest przeciągana w kierunku powrotnym na rolki na słupach przy pomocy rozciągniętej przez BSL linki wstępnej (A). 9. W następnej kolejności do liny wciągającej mocowany jest i wciągany przewód, który pozostaje na rolkach do momentu jego mocowania do izolatorów. Prace te wykonywane są po wylądowaniu BSL. 10. Kiedy czynność wciągania jest zakończona nowy przewód jest mocowany do konstrukcji słupa, po uprzednim ustaleniu zwisu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie bezzałogowego statku latającego dla potrzeb przeciągania przewodów pozwala na skrócenie czasu montażu oraz służyły do szybkiego przemieszczenia się ekip monterskich. Pozwala również na obniżenie kosztów instalacji o ok. 70-80% w porównaniu do metody z zastosowanie śmigłowca. Dodatkowe zalety sposobu według wynalazku:  szybszy czas mobilizacji niż w przypadku śmigłowca  możliwość mobilizacji w trudniejszych warunkach wietrzności, wilgotności, podstawy chmur, mgły itp.  znacznie obniżone ryzyko związane z montażem z uwagi na wyeliminowanie czynnika ludzkiego – pilota – na pokładzie statku powietrznego oraz ze względu na niższą masę bezzałogowego statku latającego  porównywalny a w niektórych przypadkach szybszy czas montażu lin.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie przesdtawia poniższy film (pod linkiem). https://www.youtube.com/watch?v=khDZUPi2byc&list=UUq4LoC_h9yN7cmowytcMC9A

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Robokopter Technologies sp. z o.o.

NIP: 7272774110

Kraj: Polska

Adres www: http://www.robokopter.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"