Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie etoksycykloheksanu do wytwarzania kompozycji zapachowych

Zastosowanie etoksycykloheksanu do wytwarzania kompozycji zapachowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Istotą wynalazku jest zastosowanie eteru etylowo cykloheksylowego (etoksycykloheksanu) do wytwarzania kompozycji zapachowych. Eter wg wynalazku charakteryzuje się intensywnym, przyjemnym, cierpkim zapachem owoców tarniny i stężeniem progowym 50 ppm. Eter może znaleźć zastosowanie jako składnik środkowej nuty kompozycji perfumeryjnych. Wynalazek obejmuje również kompozycję zapachową zawierającą eter etylowo cykloheksylowy jako substancję nadającą zapach, w ilość od 1,0 do 5% wag. w stosunku do masy kompozycji. Ponadto kompozycja może zawierać rozpuszczalniki, środki utrwalające i inne środki pomocnicze znane specjalistom, które specjalista może dobrać biorąc pod uwagę pożądany efekt i charakter produktu, któremu ma być nadany zapach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Intensywny, przyjemny, cierpki zakach owoców tarniny.

Zastosowanie rynkowe

Perfumeria, składnik kompozycji zapachowej, etoksycykloheksan, intensywny, przyjemny, cierpki zapach owoców tarniny , stężenie prgowe 50 ppm.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"