Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie markerów mikroRNA do wykrywania obecności tętniaków aorty brzusznej oraz sposób diagnozowania tętniaków aorty brzusznej

Zastosowanie markerów mikroRNA do wykrywania obecności tętniaków aorty brzusznej oraz sposób diagnozowania tętniaków aorty brzusznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opis technologii / usługi

Innowacyjna metoda wykrywania obecności tętniaków aorty brzusznej. Rozwiązanie pozwala na wykrycie obecności tętniaków aorty brzusznej przy zastosowaniu markerów mikroRNA. Markery według wynalazku wykazują zmieniony poziom ekspresji, który wskazuje na obecność tętniaków aorty brzusznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Zwiększenie wykrywalności choroby
- Zmniejszenie śmiertelności pacjentów
- Zwiększenia skuteczności stosowanych terapii
- Poprawa jakości życia pacjentów
- Zmniejszenie kosztów leczenia
- Obniżenie ryzyka wystąpienia groźnych dla życia powikłań tej choroby

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie umożliwia rozróżnianie osób z tętniakiem aorty brzusznej od osób zdrowych na podstawie badania próbki krwi, bez konieczności przeprowadzenia zabiegów inwazyjnych. Zastosowanie opisanego wynalazku może wspomóc powstanie prawidłowej diagnozy w przypadku trudności w interpretacji wyników otrzymanych przy użyciu metod obrazowych. Wykorzystanie wynalazku w praktyce klinicznej umożliwi wprowadzenie profilaktycznych badań diagnostycznych w kierunku wykrywania tętniaków aorty brzusznej.

Tagi

Branże

Zdjęcia

Lokalizacja

Lublin, woj. lubelskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

NIP: 7120106911

Adres www: http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 4 lipca 2022 10:26

Wróć na stronę "Bazy"