Baza technologii


Logo wpisu Zastosowanie narzędzi cyfrowych dla zrównoważonej oceny technologii na poziomie przedsiębiorstwa

Zastosowanie narzędzi cyfrowych dla zrównoważonej oceny technologii na poziomie przedsiębiorstwa

Judyta Węgłowska

Opis technologii / usługi

Usługa polega na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do przeprowadzenia zrównoważonej oceny technologii na poziomie przedsiębiorstwa. Korzystając z różnorodnych narzędzi do analizy cyklu życia technologii przeprowadzana jest kompleksowa analiza różnych technologii stosowanych w przedsiębiorstwie pod kątem ich wpływu na zrównoważony rozwój.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Usługobiorca korzystający z usługi zastosowania narzędzi cyfrowych dla zrównoważonej oceny technologii może uzyskać lepsze zrozumienie wpływu danej technologii na środowisko, społeczeństwo i aspekty ekonomiczne. To umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących inwestycji i wdrażania technologii, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
1) Optymalizacja działań związanych z zrównoważonym rozwojem: Zastosowanie narzędzi cyfrowych do oceny technologii pozwala usługobiorcy na identyfikację obszarów, w których istnieje potencjał do wprowadzenia poprawek lub innowacji związanych z zrównoważonym rozwojem. Może to prowadzić do optymalizacji działań, redukcji kosztów, zwiększenia efektywności energetycznej.
2) Udoskonalenie strategii zrównoważonego rozwoju: Zdobywanie wiedzy
i analiza danych za pomocą narzędzi cyfrowych pozwala usługobiorcy na lepsze zrozumienie własnej strategii zrównoważonego rozwoju. Może to prowadzić do doskonalenia strategii, uwzględnienia nowych celów zrównoważonego rozwoju, lepszego monitorowania postępów i raportowania wyników;
3) Spełnienie wymagań regulacyjnych: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zrównoważonej oceny technologii pozwala usługobiorcy na spełnienie tych wymagań, uniknięcie ryzyka niezgodności z przepisami i konsekwencji prawnych.

Zastosowanie rynkowe

Dowolny przedsiębiorca MŚP

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2024 10:56

Wróć na stronę "Bazy"