Baza technologii


Logo wpisu Zdalny system bezinwazyjnego monitoringu grubości ścianek rur.

Zdalny system bezinwazyjnego monitoringu grubości ścianek rur.

Robokopter Technologies sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Wnioskodawcy proponują stworzenie usługi monitoringu grubości rur z wykorzystaniem dwóch istniejących technologii: Ultradźwiękowych bezinwazyjnych czujników monitorujących zużycie rur. Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów) odczytujących i zbierających dane z czujników. Usługa będzie polegała na dostarczaniu zleceniodawcy regularnych raportów pokazujących zużycie rur w poszczególnych miejscach kontroli. Dedykowany system przy użyciu dronów będzie odczytywał wskazania czujników przymocowanych do rur a potem będzie integrował te dane w bazie z której wygenerowany zostanie raport.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowana usługa jest nowatorska na skalę światową. Opieranie usług zbierania danych o Bezzałogowe Statki Powietrzne jest postrzegane jako efektywny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury przesyłowej. Zlecenie usługi daje zleceniodawcy możliwość koncentrowania się na podstawowym biznesie bez wnikania w aspekty techniczne inspekcji, składowania danych czy tworzenia raportów.

Zastosowanie rynkowe

W proponowanym rozwiązaniu usługa monitorowania grubości rur wykonywana będzie przez system zarządzający dronami i zbieranymi przez nie informacjami. W czasie oblotu rurociągu dron będzie czytał dane z czujników. Po zakończeniu odczytów i powrocie drona dane będą przesyłane na serwer przetwarzający je i generujący raport. Atutami rozwiązania są: - Bezinwazyjne zbieranie danych. - Brak konieczności tworzenia infrastruktury przesyłania danych. - Interfejs do wizualizacji danych. - Możliwość rozszerzenia systemu odczytu danych przy użyciu drona o dane z innych czujników generujących informacje o rurociągu. - Dodatkowo użycie na poziomie drona kamery termowizyjnej jest prostym sposobem na wykrywanie miejsc wycieków ciepłej cieczy. Podstawową wartością dodaną rozwiązania jest systemowe podejście do usługi. Wiąże się to ze zdjęciem ze zleceniodawcy obowiązku tworzenia, nadzoru i modernizacji całego systemu. Po zaimplementowaniu usługa może być świadczona dla firm przesyłających surowce rurociągami. Oprócz wody mogą to być ropa naftowa czy gaz ziemny. Jako że czujniki pomiaru grubości rur są już zaimplementowane w ponad 100 lokalizacjach na świecie, bariera wejścia do tych klientów z nową usługą jest niewielka.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Robokopter Technologies sp. z o.o.

NIP: 7272774110

Kraj: Polska

Adres www: http://www.robokopter.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"