Baza technologii


Logo wpisu Ziarno paliwa do rakietowego silnika hybrydowego

Ziarno paliwa do rakietowego silnika hybrydowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Opis technologii / usługi

Przedmiot opracowanej przez nas technologii stanowi ziarno paliwa do rakietowego silnika hybrydowego, złożone z wielu płaskich krążków z grupy termoplastów, z wewnętrznymi kanałami tworzącymi w ziarnie kanał wzdłużny, prosty lub zakrzywiony, które to krążki połączone są ze sobą poprzez zgrzewanie i/lub klejenie i/lub spawanie. Cechę charakterystyczną proponowanej technologii stanowi zatopienie w spoinie między krążkami siatki wzmacniającej, wykonanej z materiału stałego, o temperaturze topnienia wyższej od temperatury topnienia krążka, ulegającej wypaleniu po rozpoczęciu spalania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie siatki wzmacniającej umożliwia zwiększenie wytrzymałości spoiny między krążkami, przeciwdziała efektowi płynięcia ziarna oraz spoiny, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ płynów w jednym lub wielu kanałach wzdłużnych ziarna paliwa. Wykorzystanie siatki do wzmocnienia spoiny pozwala na zgrzanie/sklejenie stosu krążków bez względu na kształt otworów tworzących kanał przebiegający wzdłuż ziarna. Sama spoina może stanowić dodatkową warstwę między krążkami utworzoną z kleju termoplastycznego o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia siatki wzmacniającej.
Metoda wytwarzania opisywanego ziarna jest znacznie tańsza od pozostałych, obecnie wykorzystywanych, technologii. Proponowane ziarno przewyższa pod względem użytkowania dotychczas wytwarzane ziarna paliwa z materiału litego, znajdując zastosowanie również w silnikach strumieniowych.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy z przedsiębiorstwami i przemysłem obejmuje:
• wytwarzanie oraz testowanie ziaren do silników na stały materiał pędny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

NIP: 1070046338

Kraj: Polska

Adres www: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 stycznia 2022 14:54

Wróć na stronę "Bazy"