Baza technologii


Logo wpisu Zmechanizowany system załadunku ryb na magazynach rybnych

Zmechanizowany system załadunku ryb na magazynach rybnych

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Opis technologii / usługi

Chcąc zmniejszyć pracochłonność w trakcie sprzedaży ryb wykonano modernizację systemu wydawania żywych ryb polegającą na wykonaniu urządzenia do kompletnego systemu samoczynnego odłowu, automatycznego ważenia i mechanicznego załadunku ryb. Modernizacja ta polega na grawitacyjnym spływie ryb z magazynów do basenu znajdującego się w dolnej płuczce, następnie ryba jest zagęszczona w basenie i samoczynnie przepływa do kosza zasypowego. W koszu zasypowym ryby są przemieszczone za pomocą wyciągarki do góry i wysypane na sortownię. Z sortowni przechodzą na wagę elektroniczną. Po zważeniu przez rynnę spustową wysypywane są do ustawionych na zewnątrz budynku samochodów z basenami. System ten umożliwia szybkie zmechanizowane załadowanie, zważenie i oraz wydanie żywych ryb. Mechanizacja pozwala zmniejszyć ilość manipulacji w trakcie sprzedaży ryb, zwiększyć efektywność wydawania ryb oraz zmniejszyć znacznie pracochłonność operacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia zastosowana w tym systemie wyróżnia się tym, że ryby samoczynnie bez użycia kastrowania ręcznego są wydawane w trakcie sprzedaży. Wyeliminowana jest całkowicie praca ręczna w trakcie załadunku. Obsługuje system 3 pracowników, zastępując kilkanaście osób podczas tradycyjnego ręcznego wydawania ryb.

Zastosowanie rynkowe

zmechanizowany zestaw do zastosowania przy wydawaniu żywych ryb, obejmujący samoczynny odłów, automatyczne ważenie, mechaniczny załadunek ryb

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

NIP: 7390202079

Adres www: http://www.infish.com.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"