Baza technologii


Logo wpisu Znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów

Znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Oferowany znacznik fluorescencyjny jako jedyny umożliwia specyficzną wizualizację i badanie trójwymiarowej struktury sieci włókien kolagenowych in situ w żywych tkankach. Barwienie kolagenów za pomocą oferowanego znacznika polega na tworzeniu wiązania niekowalencyjnego i pozwala na uzyskanie wybiórczej fluorescencji struktur zawierających kolagen lub kolageny, zarówno w tkankach żywych jak i utrwalonych, w celu stworzenia trójwymiarowych obrazów o wysokiej rozdzielczości lub w celu dokonania pomiarów metodami mikroskopowymi i cytometrycznymi, takimi jak mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna, laserowa cytometria skaningowa, cytometria przepływowa i podobne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kolagen jest wykorzystywany terapeutycznie do wytwarzania substytutów tkankowych, które stosuje się podczas regeneracji uszkodzonych tkanek w celu fizycznego wspierania komórek oraz regulacji ich namnażania, różnicowania i morfogenezy. Nowy znacznik fluorescencyjny służy do barwienia kolagenów nadający się do stosowania w diagnostyce medycznej oraz w badaniach naukowych. Znacznik ten pozwala na wybiórczą obserwację kolagenów in vivo w nienaruszonych tkankach, która nie była dotąd możliwa przy użyciu istniejących metod wizualizacji tych białek.

Zastosowanie rynkowe

Mikroskopowa identyfikacja włókien kolagenowych znajduje zastosowanie w badaniach macierzy zewnątrzkomórkowej i substytutów tkankowych. Oferowana technologia pozwala na obserwację kolagenów in vivo w nienaruszonych tkankach, a także w tkankach utrwalonych i w innych materiałach zawierających kolagen.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"