Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego

ZUT w Szczecinie / Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferujemy do licencjonowania innowacyjną technologię produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w testach diagnostycznych, m.in. w procesie izolacji RNA wirusa SARS-COV2.

Magnetyczna krzemionka wykorzystywana jest w testach genetycznych wykonywanych techniką rtPCR (real-time PCR). Tego typu testy są obecnie jedyną zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia metodą wykrywania infekcji wirusowej SARS-CoV-2.

Badanie wykrywa obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa w pobranych od pacjenta próbkach. Rozwiązanie zastosowane w testach diagnostycznych, opierające się na magnetycznej krzemionce jest uznane jako złoty standard w ekstrakcji kwasów nukleinowych.

W obecnym okresie pandemii polskie laboratoria diagnostyczne mają bardzo utrudniony dostęp do magnetycznej krzemionki lub dostawy zostały całkowicie wstrzymane. W związku z tym istnieje pilna potrzeba dostarczenia na polski rynek materiału taniego i łatwo dostępnego. Opracowana technologia pozwala na zaspokojenie tego popytu poprzez innowacyjną metodę wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego. Łatwy dostęp do substratów wchodzących w skład testów diagnostycznych, pozwala na zwiększenie dostępności świadczenia usług związanych z testowaniem pacjentów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie technologii pozwoli na znaczne obniżenie ceny testów diagnostycznych.

Proponowana technologia jest:

znacznie tańsza od istniejących,
ekologiczna, ponieważ w przeciwieństwie do innych, polega na wielokrotnym wykorzystaniu odczynników używanych do wytwarzania materiału.
Potencjalnym odbiorcą produktów z opracowanej technologii są placówki diagnostyczne prowadzące badania nad detekcją zakażenia wirusami - np. SARS-COV2, ale również zakażenia bakteryjne i inne badania genetyczne wykorzystujące w procesie izolację materiału genetycznego.

Zastosowanie rynkowe

Innowacyjność technologii:

wykorzystanie odpadowych materiałów magnetycznych - żadna z obecnych na świecie technologii (w Polsce nie ma w ogóle) nie wykorzystuje materiałów magnetycznych pochodzących z odpadów magnetycznych przetwórstwa metalurgicznego jako prekursora magnetycznej krzemionki
recykling i wielokrotne wykorzystanie odczynników używanych w procesie produkcyjnym - podczas produkcji krzemionki wykorzystuje się kilka odczynników, które mogą ulegać recyklingowi i mogą być zawrócone do ponownej pracy w procesie wytwarzania krzemionki. Potencjał prośrodowiskowy i ekonomiczny nie jest obecnie wykorzystywany.
nowa metoda otrzymywania porowatej struktury krzemionkowej - proponowana technologia znacznie obniża kosztochłonność końcowego produktu przez wykorzystanie znacznie obniżonej zawartości etanolu na rzecz wody wykorzystanej w procesie – ta technologia nie została jeszcze opisana i zaproponowana w badaniach i przemyśle.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2021 15:26

Wróć na stronę "Bazy"