Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / System dostępu do budynków użyteczności publicznej

ZUT w Szczecinie / System dostępu do budynków użyteczności publicznej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Technologia pozwala na zastąpienie pracownika przy czynnościach związanych z pomiarem temperatury i dezynfekcji osoby wchodzącej do budynku. System umożliwia automatyczny pomiar temperatury, na podstawie którego otwierany jest dostęp do budynku. Poprzez automatyczne spryskiwacze dokonywana jest dezynfekcja osoby dopuszczonej do wejścia do budynku, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia wirusa. Całość ma formę bramki z blokadą przejścia, przez którą użytkownik musi przejść, a która jest przeznaczona do ustawienia w wejściu do budynku lub innego obiektu.

Działanie urządzenia jest automatycznie dostosowywane do wzrostu osoby z niego korzystającej.

Materiał TVN24: https://tvn24.pl/pomorze/szczecin-zut-bramka-do-walki-z-koronawirusem-4774164

Co umożliwia technologia:

Automatyzacja dostępu do budynków,
Zmniejszenie prawdopodobieństwa przeniesienia czynników chorobotwórczych poprzez weryfikację temperatury użytkownika i odkażenie rąk i ubrania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii:

Zmniejszenie kosztu personelu,
Wyeliminowanie czynnika ludzkiego z procesu weryfikacji osób wpuszczanych do budynku.
Przewagi konkurencyjne technologii:

Automatyzacja procesu dostępu do budynku,
Wysoka niezawodność systemu pomiaru temperatury poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii analizy obrazu umożliwiającej pomiar temperatury u osób w okularach oraz w masce ochronnej zakrywającej usta i nos.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie rynkowe:

Budynki użyteczności publicznej,
Większe przedsiębiorstwa,
Inne miejsca gromadzące wielu uczestników.
Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”.

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii.
W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

opis składu i procesu produkcji,
rysunki techniczne urządzenia
sposób montażu
UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2021 14:09

Wróć na stronę "Bazy"