Baza technologii


Logo wpisu ZUT w Szczecinie / System oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19

ZUT w Szczecinie / System oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie oferuje technologię metody oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19 z wykorzystaniem prototypowego stanowiska badawczego.

Badania naukowe nad COVID-19 wykazały, że wdychanie powietrza, w którym znajduje się wirus SARS-CoV-2 to główna droga zakażenia. Zgodnie z zaleceniami WHO oraz krajowych agencji zdrowia jedną z metod, która może skutecznie zapobiegać transmisji koronawirusa polega na noszeniu osłon na usta i nos.

Obecnie na rynku dostępne są różnego typu maseczki, które mogą stanowić barierę pozwalającą na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Są one jednak wykonane z różnego rodzaju materiałów. Opracowane prototypowe stanowisko badawcze stanowi system szybkiej i skutecznej oceny skuteczności materiałów filtracyjnych, służących do wytwarzania niecertyfikowanych maseczek, stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej i mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19. Opracowane stanowisko umożliwia badanie skuteczności bariery między skażonym otoczeniem a człowiekiem (wdychanego powietrza przez materiał filtracyjny), jak również między człowiekiem zakażonym a otoczeniem (wydychanego przez osobę zakażoną powietrza przez materiał filtracyjny).

Prototypowe stanowisko badawcze do oceny skuteczności materiałów filtracyjnych, stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej, mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19 umożliwia weryfikację faktycznej bariery, jaką stanowią produkowane i oferowane na rynku maseczki.

Pozwala to na:

zbadanie zdolności filtracyjnej maseczek i ocenę faktycznej ochrony przed czynnikami biologicznymi (np. wirusy i bakterie)
określenie dopuszczalnego, maksymalnego czasu użytkowania maseczki wykonanej z danego materiału przed osiągnięciem niebezpiecznej ilości drobnoustrojów na jej powierzchni
ocenę różnych materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania do produkcji środków ochrony osobistej - maseczek
ocenę możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w aerozolu w przypadku zastosowania maseczek i bez ich stosowania

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści z zastosowania technologii:

możliwość oceny skuteczności środków ochrony osobistej przed rozpoczęciem produkcji seryjnej
kontrolowanie jakości i skuteczności produkowanych lub dostarczanych maseczek
uzyskana metoda pozwala również na wykonanie badań testowych dla nowego typu materiałów filtracyjnych
szybkie testowanie różnego typu maseczek i materiałów filtracyjnych oraz uzyskanie wyników związanych z przydatnością ogólnodostępnych środków ochrony osobistej stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19

Zastosowanie rynkowe

Przewagi konkurencyjne technologii:

Wg posiadanej przez twórców technologii wiedzy, prototyp stanowiska badawczego nie ma swojego odpowiednika w literaturze naukowej, nie natknięto się na żadne informacje także podczas badania tzw. czystości patentowej. Może to świadczyć o tym, że poza certyfikowanymi laboratoriami nie ma narzędzi ani metody oceny materiałów filtracyjnych pod kątem ich skuteczności w aspekcie pandemii COVID-19.

Może to oznaczać, że nie ma jeszcze na rynku rozwiązania w takiej postaci. Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali kraju i świata ponieważ w ramach studiowania literatury i tzw. czystości patentowej nie znaleziono podobnych rozwiązań. Opracowano również innowacyjną metodę testowania maseczek z uwzględnieniem materiału biologicznego. Jest to metoda, która nie posiada odpowiednika w literaturze przedmiotu i będzie stanowiła podstawę do przygotowania zgłoszenia patentowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 17 maja 2021 15:42

Wróć na stronę "Bazy"