Baza technologii


Logo wpisu Zwiększenie dokładności obróbki ubytkowej poprzez wprowadzenie dedykowanego tłumika drgań

Zwiększenie dokładności obróbki ubytkowej poprzez wprowadzenie dedykowanego tłumika drgań

Dominik Kozik

Opis technologii / usługi

Zwiększenie dokładności obrabianych powierzchni, zmniejszenie czasu obróbki za pomocą pasywnego i aktywnego tłumienia drgań narzędzia obróbkowego. Tłumik masowy jest zaprojektowany pod kątem tłumienia amplitud częstotliwości rezonansowych narzędzia obrabianego. Dodatkowo w przypadku, gdy harmoniczne występują również w zakresie operacyjnym obróbki istnieje możliwość wprowadzenia tłumienia dynamicznego. W procesie projektowania wykonywane są analizy drgań własnych i wymuszeń układu obrabiarka- przedmiot obrabiany - narzędzie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość zwiększenia prędkości skrawania, skrócenie czasu obróbki, zwiększenie dokładności obrabianych powierzchni, możliwość sterowania amplitudą drgań.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowana technologia została sprawdzona w praktyce toczenia i frezowania części metalowych dla branży elektromechanicznej oraz lotniczej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"