Baza technologii


Logo wpisu Łączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem przewodu elektrycznego

Łączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem przewodu elektrycznego

Edward Sosna

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy sposobu połączenia płytki depozytu lutu zawierającego cynę i topnik z zaciskiem kabla bez utraty topnika. Istnieje problem związany z zagrożeniem utraty topnika podczas łączenia płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu kiedy do łączenia wymagana jest wyższa temperatura. Zastosowanie punktowego zgrzewania oporowego stwarza zagrożenie wytopienia topnika z płytki. Obecność topnika w płytce jest niezbędna dla realizacji szybkich i bezpośrednich połączeń lutowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Technologia zapewnia stworzenie trwałego połączenia depozytu lutu z zaciskiem z zachowaniem zawartości topnika wewnątrz płytki. Zgodnie z wynalazkiem, połączenie płytki depozytu lutu z zaciskiem końcówki przewodu elektrycznego dokonywane jest w uchwycie mocującym końcówkę przewodu przy pomocy stempla, którego czoło posiada wybranie dla osadzenia płytki o długości powiększonej o obustronne wypusty wystające poza krawędzie wybrania na czole stempla. Po dociśnięciu stempla z płytką do zacisku, oba wypusty będące pod wpływem wysokiej temperatury ostrza lutownicy zostają stopione i zamienione w spoiwo łączące oba końce płytki z zaciskiem, tworząc trwałe połączenie z zachowaniem zawartość topnika wewnątrz płytki depozytu, Stempel posiada kanał dla wytworzenia podciśnienia w celu przyssania płytki do wybrania. Typowa płytka o długości 7,0 mm cięta jest z taśmy o przekroju 3,5 x 0,5 mm powstałej w procesie walcowania drutu lutowniczego o średnicy 1,6 mm zawierającego kanały wypełnione topnikiem. Technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P.419721 z dnia 07.12.2016 pt. „Lutowane przyłącze”, któremu decyzją UP z dnia 25.05.2018 udzielony został patent nr PL230154.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dla uzyskania szybkich i niezawodnych połączeń elektrycznych przemysł motoryzacyjny stosuje kable, których zaciski wyposażone są w płytki depozytu lutu zawierające cynę i topnik. Technologia łączenia depozytu lutu z zaciskiem kabla umożliwia precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie płytki na zacisku oraz niezawodne ich połączenie z zachowaniem topnika wewnątrz płytki przy użyciu prostych środków technicznych. Technologia wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację KlS/V/6 - Innowacyjne technologie produkcji środków transportu, w tym technologie łączenia.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł motoryzacyjny. Producenci kabli dla branży motoryzacyjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:55

Wróć na stronę "Bazy"