Baza technologii


Logo wpisu MAFOS : Zintegrowany mobilny system zagospodarowania fosforu z osadów ściekowych, osadów dennych zbiorników wodnych, odpadów po procesowych oraz ścieków  jako źródło energii i produktów o dużym znaczeniu gospodarczym i środowiskowym

MAFOS : Zintegrowany mobilny system zagospodarowania fosforu z osadów ściekowych, osadów dennych zbiorników wodnych, odpadów po procesowych oraz ścieków jako źródło energii i produktów o dużym znaczeniu gospodarczym i środowiskowym

Krzysztof Świechowicz

Opis technologii / usługi

Koncepcja biznesowa polega na zagospodarowania fosforu z osadów ściekowych, osadów dennych zbiorników wodnych, odpadów po procesowych oraz ścieków do postaci nawozu mineralnego (MgNH4PO4*6H2O -STRUWIT) Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci projektu procesowego instalacji pilotowej zintegrowanego mobilnego systemu usuwania i zagospodarowania fosforu z osadów dennych zbiorników wodnych. Celem głównym jest opracowanie innowacyjnego Dynamicznego Reaktora Procesowego (DRP) służącego usuwaniu fosforu i jego przetworzeniu do postaci MgNH4PO4*6H2O (STRUWIT) Cele cząstkowe : 1. Opracowanie metody oceny stanu zanieczyszczenia zbiornika wodnego 2. Opracowanie metody wydobycia , transportu i odwadniania osadów dennych 3. Opracowanie technologii strącania chemicznego D- MAP: Struwit , Struwit-K 4. Opracowanie technologii wykorzystania biomasy po procesowej CeMaF – cement magnezowy (MPC) i magnezowo-fosforowy (MPKC) 5. Opracowanie SNORC dla mobilnej instalacji MAFOS.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

MAFOS - osady denne są wydobywane przez bezzałogowy zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV – remotely underwater vehicle). ROV wyposażony jest w inteligentny układ rozpoznawania i oszacowania ilości zalegania osadów, składu chemicznego w szczególności fosforu. Osady denne poddaje się procesowi maksymalnemu odwodnieniu w takim stopniu aby zachować jak największą zawartość fosforu . Odwodnione osady kierowane są bezpośrednio lub przez barkę wydobywczą, do Dynamicznego Reaktora Procesowego MAP. Do DRP MAP dozowane jest MgSO4 i NH4. W reaktorze następuje proces syntezy STRUWITU. Dla sprawniejszej syntezy STRUWITU , reaktor jest podgrzewany. STRUWIT jest separowany od mineralno-organicznej masy poreakcyjnej i w zależności od zapotrzebowania, przygotowywany jest jako nawóz (suszenie i granulacja) lub kierowany jako surowiec, do produkcji Cementu MPC lub MPKC. Masa poreakcyjna w zależności od ilości zawartych pierwiastków poddana jest dalszej obróbce w procesie OMAG lub kierowana bezpośrednio do wytwarzania Cementu.

Zastosowanie rynkowe

Zintegrowany mobilny system zagospodarowania fosforu z osadów ściekowych, osadów dennych zbiorników wodnych, odpadów po procesowych oraz ścieków jako źródło energii i produktów o dużym znaczeniu gospodarczym i środowiskowym ( nawóz mineralny STRUWIT, energia elektryczna, nawóz mineralno-organiczny SIARCZAN MAGNEZU)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"