Baza technologii


Logo wpisu Skillgen

Skillgen

eFactor Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Gry decyzyjne Skillgen System Skillgen to praktyczna realizacja pomysłu stworzenia nowej generacji produktów szkoleniowych dla pracowników, która przenosi najlepsze doświadczenia rynku gier wideo na grunt produktu edukacyjnego. Mowa o produktach opartych na najnowszych badaniach psychologicznych oraz metodyce nauczania wykorzystującego potencjał nowoczesnej technologii oraz gryfikacji. System Skillgen dostarcza funkcjonalności, które są trudne do zrealizowania w przestrzeni sal szkoleniowych. Są to: Konwersja wiedzy na umiejętności - badania pokazują, że aby odbyła się konwersja wiedzy na umiejętności, wymaganych jest min 3 tys. godzin praktycznego zastosowania wiedzy pod okiem trenera. Na salach szkoleniowych nie ma na to czasu i jest proces jest zbyt kosztowny. To co jest słabą stroną sal szkoleniowych, jest jednocześnie mocną stroną nowoczesnej technologii. Tworząc gry symulacyjne możemy wielokrotnie, w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu ćwiczyć umiejętności dokonując konwersji wiedzy na umiejętności. Personalizacja procesu szkoleniowego - system w sposób automatyczny gromadzi dane wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach użytkownika i dostosowuje program szkoleniowy w zakresie jego zagadnień merytorycznych oraz poziomu trudności, tak aby zoptymalizować proces szkoleniowy. Tania ewaluacja procesu szkoleniowego - system zapewnia funkcjonalność automatycznego generowania spersonalizowanych raportów dotyczących wyników użytkownika.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jak działają gry decyzyjne Skillgen? Zadaniem użytkownika jest znalezienie rozwiązania angażującej sytuacji problemowej, będącej reprezentacją jednej z typowych sytuacji z życia managera, pracownika, sprzedawcy czy przedsiębiorcy. Użytkownik podejmuje decyzje i odczuwa ich konsekwencje. Celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania danej sytuacji i spełnienie dodatkowych parametrów gry stanowiących wyzwanie. Połączyliśmy doświadczenia klasycznych produktów e-learningowych z doświadczeniami nowoczesnych gier typu seriuors games, dzięki czemu powstał zupełnie nowy rodzaj produktu edukacyjnego – immersive learning. Zawiera on: Realne sytuacje problemowe, realnie profile psychologiczne postaci - możliwość realizacji zagadnień problemowych w wirtualnym środowisku realizującym istotne cechy rzeczywistości Nieliniowe rozgrywkę - różne zakończenia w zależności od decyzji użytkownika. Użytkownik podejmuje decyzje i odczuwa ich konsekwencje w wirtualnym świecie Kształtowanie postaw i nawyków - możliwość wpływania na zmianę postaw i nawyków w wyniku wielokrotnego ćwiczenia optymalnych procesów rozwiązywania typowych sytuacji problemowych z życia pracownika Standardy Assessment Center / Development Center - zapewnienie wysokiego standardu merytorycznego przez oparcie produktów o matryce kompetencyjne Produkty cross-platform, unikalny wygląd - łatwość i dogodność dostępu, synchronizacja stanu produktu między różnymi urządzeniami i systemami

Zastosowanie rynkowe

Produkty rekrutacyjne w formie gier decyzyjnych Elektroniczne produkty wspierające ocenę okresową Gry decyzyjne rozwijające kompetencje Programy rozwojowe personalizujące swoją zawartość Programy rozwojowe w formule blended Powyższe produkty są możliwe do zrealizowania dla dowolnej branży, dowolnych zagadnień problemowych, z zastosowaniem dowolnej matrycy kompetencji oraz kryteriów merytorycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: eFactor Sp. z o.o.

NIP: 7123270686

Adres www: http://skillgen.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"